Lenovo IdeaPad Y480 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y480 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y480 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y480, Cập nhật BIOS Y580 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-06 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad Y480, Y580 (Cybertan / Broadcom, Liteon / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad Y480, Y580 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad Y480, Y580 (Broadcom, Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad Y480, Y580 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Card Reader Jmirco Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Card Reader Jmirco Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y480, Camera điều khiển Y580 (Chicony, Bison, AzureWave) Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Card Reader Jmirco Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Card Reader Jmirco Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Y480, Camera điều khiển Y580 (Bison, Chicony, AzureWave) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-19 TẢI
IdeaPad Y480, Camera điều khiển Y580 (Bison, Chicony, AzureWave, Dmax) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 giao diện quản lý của Intel Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Chipset của Intel Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 giao diện quản lý của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 giao diện quản lý của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Chipset của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Chipset của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 giao diện quản lý của Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Hiển thị Nvidia Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Video Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Video Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển video Nvidia Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Video của Nvidia Windows Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Synaptics Trình điều khiển Touchpad Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Synaptics Trình điều khiển Touchpad Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển TouchPad (Cypress, Synaptics) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển TouchPad (Cypress, Synaptics) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển LAN Atheros Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển LAN Atheros Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển LAN Atheros (AR8151B / AR8161A) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Y480, Trình điều khiển LAN Không dây Y580 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Driver mạng không dây Intel Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Driver mạng không dây Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển WiMax Intel Windows XP 32-bit 2012-05-24 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển WiMax Intel (Intel 6150NX) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển WiMax Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển mạng không dây IdeaPad Y480, Y580 (Liteon / Atheros, Cybertan / Broadcom) Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển WLAN Atheros Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Driver mạng không dây Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển WiMax Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Trình điều khiển LAN Không dây Y580 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Quản lý năng lượng của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-14 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-06 TẢI
TẢI
IdeaPad Y480, Y580 TV Tuner Driver (Geniatech, Yuan, AverMedia) Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 TV Tuner (Geniatech, Yuan, AverMedia) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 TV Tuner Driver (Geniatech, Yuan, AverMedia) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 TV Tuner (Geniatech, Yuan, AverMedia) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển Công nghệ Nhanh của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows XP 32-bit 2012-06-10 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI
IdeaPad Y480, Y580 Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển IdeaPad Y480, Y580 Driver Intel USB 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-20 TẢI