Lenovo IdeaPad Y510 máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y510 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y510 Máy tính xách tay Windows XP, Vista Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
Cập nhật BIOS Windows Vista 32-Bit 2009-01-21 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel IdeaPad Y510 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-28 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom dành cho Lenovo 3000 G430 Windows Vista 32-Bit 2008-10-21 TẢI
Motorola Modem Driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Trình điều khiển modem Conexant Lenovo 3000 G430 Windows Vista 32-Bit 2008-10-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
Motorola Modem Driver Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
Trình điều khiển Card Reader IdeaPad Y510 Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
RICOH Card Reader driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows XP 32-bit 2009-01-14 TẢI
RICOH Card Reader driver Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
Intel Graphics Driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
NVIDIA Graphics Driver Windows XP 32-bit 2008-09-01 TẢI
NVIDIA Graphics Driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Intel Graphics Driver Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-11 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2009-01-15 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad Y510 (Broadcom) Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-28 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-11 TẢI
Trình điều khiển WLAN Intel IdeaPad Y510 Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-28 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
ACPI driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
ACPI driver Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 Phát phim Windows Vista 32-Bit 2009-01-12 TẢI
IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 Power2Go Windows Vista 32-Bit 2009-01-12 TẢI
Trung tâm Shuttle Windows Vista 32-Bit 2009-03-30 TẢI
ATK Hotkey điều khiển Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Truyền hình thẻ Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
ATK Hotkey điều khiển Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
Trình điều khiển Lenovo Truyền hình thẻ Windows XP 32-bit 2007-12-28 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E) Windows XP 32-bit 2009-10-02 TẢI
Intel AHCI driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-21 TẢI