Lenovo IdeaPad Y530 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y530 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y530 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28 TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y530
Windows XP 32-bit
2008-09-11 TẢI
Motorola Modem Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Motorola Modem Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-09-11 TẢI
Motorola Modem Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Motorola Modem Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-11-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28 TẢI
Motorola Modem Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28 TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
RICOH R5C83x / 84x Flash Media Controller Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Lenovo IdeaPad EasyCamera cho Y530 Windows 7 64-bit 2010-04-28 TẢI
Lenovo Easy camera Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-12-03 TẢI
Lenovo Easy camera Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
RICOH Flash Media Controller Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Lenovo Easy camera Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
RICOH Flash Media Controller Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
RICOH R5C83x / 84x Flash Media Controller Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-09-11 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 64-bit 2010-04-28 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 64-bit 2010-04-28 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Intel Graphics Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Intel Graphics Driver cho Lenovo 3000 G430, G430 (4153), IdearPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-10-22 TẢI
Intel Graphics Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo 3000 G430, G430 (4153), IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-10-22 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-09-11 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 64-bit 2010-04-28 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-09-11 TẢI
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet driver cho Lenovo 3000 G430, IdeaPad Y530, Lenovo G430, G430 (4513) Windows XP 32-bit 2008-10-22 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y530 Windows 7 64-bit 2010-04-28 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 64-bit 2010-04-28 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-09-11 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
ATK ACPI Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y530 Windows 7 64-bit 2011-01-31 TẢI
ATK ACPI Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 64-bit 2010-04-28 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-10-14 TẢI
ACPI Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-07-28 TẢI
ACPI Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
ACPI Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
AVerMedia TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
ATK Hotkey Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Turbo Memory driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Geniatech TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
ATK Hotkey Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 64-bit 2010-04-28 TẢI
ATK Hotkey Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-09-11 TẢI
Chơi Movie cho IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 Windows Vista 32-Bit 2009-01-12 TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-09-11 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-09-11 TẢI
Lenovo TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-09-11 TẢI
Power2Go cho IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 Windows Vista 32-Bit 2009-01-12 TẢI
EasyCapture cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730 Windows Vista 32-Bit 2008-12-01 TẢI
Vá cho Onekey Recovery cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730 Windows Vista 32-Bit 2008-11-18 TẢI
ReadyComm cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730 Windows Vista 32-Bit 2013-03-24 TẢI
Lenovo TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
ATK Hotkey Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
ATK Hotkey Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Lenovo TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28 TẢI
AVerMedia TV Tuner Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-28 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y530 Windows 7 64-bit 2010-04-28 TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 32-Bit 2008-09-11 TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y530 Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y530 Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E) Windows XP 32-bit 2009-10-02 TẢI