Lenovo IdeaPad Y550 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y550 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y550 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD IdeaPad Y550 Windows XP 32-bit 2010-01-07 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-01-07 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD IdeaPad Y550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-01-07 TẢI
Cập nhật BIOS IdeaPad Y550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-03-29 TẢI
IdeaPad Y550 BIOS Update Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2010-03-29 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Máy ảnh Dễ Dàng của Lenovo Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Y550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Realtek USB 550 của IdeaPad Y2.0 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Vista (64-bit) - IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Realtek USB 550 của IdeaPad Y2.0 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Card Reader Realtek USB 2.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel IdeaPad Y550,650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard của IdeaPad Y550 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard của IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard của IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-09-11 TẢI
Trình điều khiển màn hình NVIDIA IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-09-11 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển thiết bị trỏ Synaptics Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Trình điều khiển thiết bị trỏ Synaptics IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển thiết bị trỏ Synaptics IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển thiết bị trỏ Synaptics Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Mạng Nội bộ IdeaPad Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Trình điều khiển mạng Broadcom Ethernet của IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển mạng Broadcom Ethernet của IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển Mạng Nội bộ IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Mạng Nội bộ IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Ericsson Không dây Driver Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển WiMAX của Intel EchoPeak Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển LAN Không dây Lớn của IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển LAN Không dây Lớn của IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển LAN Không dây Lớn của IdeaPad Y550,650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-09-11 TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-09-11 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless WiFi của IdeaPad Y550 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển WiMAX EchoPeak của Intel IdeaPad Y550 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển WiMAX EchoPeak của Intel IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Mạng Không dây Broadcom Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
IdeaPad Y550, Y550p, Y650 ArcSoft TotalMedia 3.5 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-10-08 TẢI
IdeaPad Y550, Y650, Y560, Y550P ArcSoft TotalMedia 3.5 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-08 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows XP 32-bit 2009-03-25 TẢI
IdeaPad Y550 Trình điều khiển Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550 Trình điều khiển Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Quản lý năng lượng của Lenovo Windows 7 32-bit 2009-11-05 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Quản lý năng lượng của Lenovo Windows 7 64-bit 2009-11-05 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2010-01-28 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Lenovo SlideNav Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-11-25 TẢI
TẢI
IdeaPad Y550 Nhà hát Lenovo Onekey Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550 Nhà hát Lenovo Onekey Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550 Nhà hát Lenovo Onekey Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Nhà hát Lenovo Onekey Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-06-30 TẢI
IdeaPad Y550 Lenovo Desktop Navigator Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
TẢI
IdeaPad Y450, Y550, Y550p, Y650 EasyCapture Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
IdeaPad Y450, Y550, Y550P, Y650 ReadyComm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển TV của Geniatech Windows XP 32-bit 2009-09-04 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển TV của Geniatech Windows Vista 32-Bit 2009-07-21 TẢI
Trình điều khiển TV của IdeaPad Y550 Geniatech Windows Vista 64-Bit 2009-09-11 TẢI
IdeaPad Y550 Sửa chữa hệ thống của Lenovo Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550 Sửa chữa hệ thống của Lenovo Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển TV Tuner của TV IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 AVerMedia TV Tuner Driver Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 AVerMedia TV Tuner Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển TV Tuner của TV IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550 Lenovo Desktop Navigator Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Lenovo Desktop Navigator Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình điều khiển TV của Geniatech Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-18 TẢI
Trình điều khiển CIR của IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển CIR của IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển IdeaPad Y550, Y650 ENE CIR Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
IdeaPad Y550 Phục hồi Lenovo OneKey Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550 Phục hồi Lenovo OneKey Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E) Windows XP 32-bit 2009-10-02 TẢI
Trình điều khiển lưu trữ Ma trận Intel® IdeaPad Y550 Windows Vista 32-Bit 2009-02-27 TẢI
Trình điều khiển lưu trữ Ma trận Intel® IdeaPad Y550 Windows Vista 64-Bit 2009-02-27 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình quản lý Bộ lưu trữ Ma trận Intel Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
IdeaPad Y550, Y650 Trình quản lý Bộ lưu trữ Ma trận Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI