Lenovo IdeaPad Y550P máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y550 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y550P Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 64-bit
2010-04-16 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-04-16 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Huawei Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
HUAWEI DataCard điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Wireless LAN Driver (Gemtek, Cybertan) cho IdeaPad Y550p Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-15 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
ArcSoft TotalMedia 3.5 cho IdeaPad Y550, Y650, Y560, Y550P Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-08 TẢI
ArcSoft TotalMedia 3.5 cho IdeaPad Y550, Y550p, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-08 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 64-bit 2010-06-03 TẢI
ITECIR điều khiển Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
AVerMedia TV Tuner điều khiển Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
ReadyComm cho IdeaPad Y450, Y550, Y550P, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16 TẢI
Lenovo SlideNav Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15 TẢI
Lenovo Slidebar điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15 TẢI
EasyCapture cho IdeaPad Y450, Y550, Y550p, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16 TẢI
Nhà hát Lenovo Onekey Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
AVerMedia TV Tuner điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
ENE CIR điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows XP 32-bit 2010-01-21 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI