Lenovo IdeaPad Y560 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y560 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y560 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-15 TẢI
cập nhật BIOS cho IdeaPad Y560 Windows 7 64-bit
2011-02-17 TẢI
cập nhật BIOS cho IdeaPad Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2011-02-17 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08 TẢI
Suyin Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
JMicron JMB38X flash điều khiển Media cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Bison Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
TẢI
JMicron JMB387A flash điều khiển Media cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08 TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08 TẢI
YouCam cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-09 TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit 2011-03-16 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit 2010-09-16 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit 2010-09-16 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 64-bit 2010-09-16 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 64-bit 2011-03-16 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 64-bit 2010-09-16 TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-07-06 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
ATI Catalyst Display Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-29 TẢI
AMD Graphics Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-03-16 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-28 TẢI
TẢI
Atheros Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit 2010-11-19 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit 2010-11-04 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit 2010-03-08 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 64-bit 2010-11-19 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 64-bit 2010-03-08 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 64-bit 2010-03-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-11-04 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Lenovo Wireless Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-16 TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08 TẢI
Huawei Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08 TẢI
ArcSoft TotalMedia 3.5 cho IdeaPad Y550, Y650, Y560, Y550P Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-08 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y460, Y560 Windows 7 32-bit 2010-03-08 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y460, Y560 Windows 7 64-bit 2010-03-08 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-05-31 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit 2010-03-08 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 64-bit 2012-10-30 TẢI
SlideNav 2.0 Công cụ cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit 2011-12-12 TẢI
Lenovo IdeaPad SlideNav cho Y460, Y560 Windows 7 64-bit 2011-12-12 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
Lenovo ReadyComm cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02 TẢI
Chia sẻ trực tiếp Lenovo IdeaPad cho Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-09 TẢI
Tuner Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08 TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08 TẢI
SplitScreen cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-07-09 TẢI
Onekey Theater 2.0 cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-09 TẢI
TriDef 3D cho IdeaPad Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-25 TẢI
RapidDrive cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-18 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows XP 32-bit 2010-03-19 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y460, Y560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-08 TẢI