Lenovo IdeaPad Y570 Windows XP, Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y570

tải Lenovo IdeaPad Y570 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm, cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển âm thanh HD Realtek Windows XP 32-bit 2011-03-30 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển âm thanh HD Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
Thông báo BXP IdeaPad Y570 Windows 7 64-bit 2011-11-23 TẢI
IdeaPad Y570 BIOS Update Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2012-07-03 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển Bluetooth WiFi Atheros Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-18 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Y470, Y570 Windows XP 32-bit 2011-03-30 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Y470, Y570 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển bộ đọc thẻ Jmicron Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Trình điều khiển Máy ảnh Y470p (Bison, Chicony) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển USB 470 của RealPad Y570, Y2.0 Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 JMicron JMB38X Trình điều khiển Truyền thông Flash Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Camera Driver Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Camera Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Renesas Electronics USB 3.0 Trình Điều khiển Máy chủ Lưu trữ USB Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Renesas Electronics USB 3.0 Trình Điều khiển Máy chủ Lưu trữ USB Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-03-14 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Giao diện Trình quản lý Công nghệ Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển Chipset Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình IdeaPad Y470, Y570 trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển Chipset Intel Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển Chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển VGA Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển VGA của NVIDIA Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Màn hình Không Dây Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard Windows 7 32-bit 2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển VGA của AMD Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Màn hình Không dây Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard Windows 7 64-bit 2011-11-24 TẢI
Trình điều khiển VGA IdeaPad Y470, Y570 (Intel, AMD) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-29 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Windows 7 32-bit 2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Windows 7 64-bit 2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Synaptics Trình điều khiển Touchpad Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển thiết bị trỏ Synaptics Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
Synaptics TouchPad driver cho Windows 8 (32-bit, 64-bit) -Y470, Y570, Y471a, Y470p Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-18 TẢI
Trình điều khiển mạng Realtek của IdeaPad Y470, Y570 Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
Trình điều khiển Mạng Nội bộ IdeaPad Y470, Y570 Windows 7 32-bit 2011-11-24 TẢI
Trình điều khiển Mạng Nội bộ IdeaPad Y470, Y570 Windows 7 64-bit 2011-11-24 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p (Atheros, Broadcom, Ralink) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển Liên kết không dây Intel Wireless Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển Mạng Không dây Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển WiMAX của Intel EchoPeak Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
Intel EchoPeak WiMAX Driverfor IdeaPad Y470, Y570 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển WiMax Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển Lan không dây Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình điều khiển Lan không dây Windows XP 32-bit 2011-05-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Intel vô hiệu hoá đăng ký ZPODD Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Phần mềm Quản lý Năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Phần mềm Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-14 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit 2011-03-24 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2011-03-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p TV Tuner (Yuan) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Trình tối ưu hóa khởi động của Lenovo EE Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-11 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 RapidDrive Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-11 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 SRS Premium Sound Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 TV Tuner Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 TV Tuner Driver Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
IdeaPad Y570, Z570 Nhà hát Lenovo OneKey Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows XP 32-bit 2011-04-01 TẢI
IdeaPad Y470, Y570 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI