Lenovo IdeaPad Y650 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y650 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y650 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2009-03-25 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-20 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2010-05-24 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-05-24 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-20 TẢI
Lenovo Easy camera Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho IdeaPad Y550 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y550 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-23 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-20 TẢI
Intel Chipset Driver cho IdeaPad Y550,650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Intel Chipset Driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-26 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-26 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows Vista 64-Bit 2009-02-26 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows Vista 64-Bit 2009-02-26 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y550 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y550 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-26 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows Vista 64-Bit 2009-02-26 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y550 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-26 TẢI
Trình điều khiển Ericsson Wireless LAN Windows Vista 32-Bit 2009-02-26 TẢI
TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 64-Bit 2009-02-26 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y550 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y550,650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y550 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
TẢI
Ericsson Wireless Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Driver Intel WiMAX Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Ericsson Wireless LAN Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
TẢI
Driver Intel WiMAX Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
TẢI
ArcSoft TotalMedia 3.5 cho IdeaPad Y550, Y650, Y560, Y550P Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-08 TẢI
ArcSoft TotalMedia 3.5 cho IdeaPad Y550, Y550p, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-10-08 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y550, Y650 Windows 7 32-bit 2009-11-05 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y550, Y650 Windows 7 64-bit 2009-11-05 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 32-Bit 2009-02-26 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 64-Bit 2009-02-26 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-03-25 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2010-01-28 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28 TẢI
Geniatech TV Tuner Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows Vista 32-Bit 2009-07-21 TẢI
driver Hotkey Windows Vista 32-Bit 2009-02-26 TẢI
ReadyComm Windows Vista 32-Bit 2010-05-05 TẢI
ReadyComm Windows Vista 64-Bit 2010-05-05 TẢI
driver Hotkey Windows Vista 64-Bit 2009-02-26 TẢI
Lenovo Desktop Navigator cho IdeaPad Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Y550 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
AVerMedia TV Tuner Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Geniatech TV Tuner Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-09-04 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
ReadyComm cho IdeaPad Y450, Y550, Y550P, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16 TẢI
Geniatech TV Tuner Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-18 TẢI
EasyCapture cho IdeaPad Y450, Y550, Y550p, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16 TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Lenovo IdeaPad SlideNav cho Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-11-25 TẢI
TẢI
ENE CIR Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
AVerMedia TV Tuner Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Lenovo Slidebar Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
Controller Driver từ xa Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
EasyCapture Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-05-05 TẢI
Nhà hát Lenovo Onekey Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
Máy tính để bàn của Lenovo Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
AVerMedia TV Tuner điều khiển Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
Lenovo Onekey phục hồi Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI
Power2Go Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-05-05 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows XP 32-bit 2009-03-18 TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E) Windows XP 32-bit 2009-10-02 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y550, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-02-26 TẢI