Lenovo IdeaPad Y700-14ISK máy tính xách tay của Windows 7, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y700-14ISK Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad Y700-14ISK Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Âm thanh nổi RealPad Y700-14ISK Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
Âm thanh nổi RealPad Y700-14ISK Windows 10 64-bit 2017-06-06 TẢI
Ideapad Y700-14ISK Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-09-22 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth ideapad Y700-14ISK (Atheros, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
ideapad driver Y700-14ISK Atheros Bluetooth Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
ideapad Y700-14ISK driver Intel Bluetooth Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
ideapad Y700-14ISK driver Intel Bluetooth Windows 10 64-bit 2015-10-27 TẢI
ideapad Y700-14ISK cardreader driver Windows 10 64-bit 2015-10-27 TẢI
ideapad Y700-14ISK cardreader driver Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
ideapad Y700-14ISK Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony) Windows 10 64-bit 2015-10-27 TẢI
ideapad Y700-14ISK Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony) Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
Ideapad Y700-14ISK Trình điều khiển Chipset của Intel Windows 10 64-bit 2015-10-27 TẢI
IDEAPAD Y700-14ISK Trình điều khiển Chipset Windows 7 64-bit 2015-12-04 TẢI
Quản lý Intel ideapad Y700-14ISK cơ Driver Interface Windows 10 64-bit 2015-10-27 TẢI
Quản lý Intel ideapad Y700-14ISK cơ Driver Interface Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
ideapad Y700-14ISK Intel VGA driver Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
ideapad Y700-14ISK AMD VGA driver Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
ideapad Y700-14ISK Intel VGA driver Windows 10 64-bit 2017-06-06 TẢI
ideapad Y700-14ISK AMD VGA driver Windows 10 64-bit 2016-06-22 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Ideapad Y700-14ISK (Elan, ALPS) Windows 10 64-bit 2015-10-27 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Ideapad Y700-14ISK (Elan, ALPS) Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
ideapad Y700-14ISK Realtek LAN driver Windows 10 64-bit 2015-10-27 TẢI
ideapad Y700-14ISK LAN driver Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
ideapad Y700-14ISK Intel WLAN driver Windows 10 64-bit 2015-10-27 TẢI
ideapad Y700-14ISK Intel WLAN driver Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
ideapad Y700-14ISK Wireless Driver Hiển thị Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN YẾN XÁCH XÁC NƯỚC IDEAPAD Y700-14ISK (Atheros, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-12-07 TẢI
Ideapad Y700-14ISK Trình điều khiển WLAN Atheros Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-04-02 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Driver Storage Technology ideapad Y700-14ISK Intel Rapid Windows 10 64-bit 2015-10-27 TẢI
Driver Storage Technology ideapad Y700-14ISK Intel Rapid Windows 7 64-bit 2015-12-04 TẢI
ideapad Y700-14ISK USB 3.0 driver Windows 7 64-bit 2015-12-04 TẢI