Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Ideapad Y700-15ACZ Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Drivers, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ideapad Y700-15ACZ Audio Driver Windows 7 64-bit 2016-01-13 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Realtek Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2015-10-12 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Realtek Audio Driver Windows 10 64-bit 2017-08-25 TẢI
ideapad Y700-15ACZ BIOS Update Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-18 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Bluetooth Driver (Atheros, Realtek) Windows 10 64-bit 2016-07-18 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-10-12 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Máy ảnh điều khiển Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Máy ảnh điều khiển Windows 10 64-bit 2016-07-18 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Card Reader driver Windows 10 64-bit 2015-11-19 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Card Reader driver Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony) Windows 8.1 64-bit 2015-10-12 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Genesys Card Reader driver Windows 8.1 64-bit 2015-10-12 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Nền tảng AMD Driver (VGA, HD_Audio, SATA) Windows 7 64-bit 2016-01-13 TẢI
ideapad Y700-15ACZ AMD VGA driver Windows 8.1 64-bit 2015-10-12 TẢI
ideapad Y700-15ACZ AMD VGA driver Windows 10 64-bit 2017-09-19 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Touchpad Driver (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 10 64-bit 2017-05-11 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Touchpad Driver (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 8.1 64-bit 2015-10-12 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Touchpad Driver (ELAN, ALPS) Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
ideapad Y700-15ACZ LAN driver Windows 10 64-bit 2015-11-19 TẢI
ideapad Y700-15ACZ LAN driver Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
ideapad Y700-15ACZ Realtek LAN driver Windows 8.1 64-bit 2015-10-12 TẢI
ideapad Y700-15ACZ WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-10-12 TẢI
ideapad Y700-15ACZ WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
ideapad Y700-15ACZ WLAN Driver (Atheros, Realtek) Windows 10 64-bit 2016-07-18 TẢI
ideapad Y700-15ACZ đĩa DPIM AC Mode Power Setting Windows 8.1 64-bit 2015-10-12 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-04-02 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-10-11 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI