Lenovo IdeaPad Y700-15ISK máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y700-15ISK Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad Y700-15ISK Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-25 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-26 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-10-23 TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Intel) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-11-09 TẢI
Trình điều khiển cardreader cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Trình đọc thẻ Bayhub cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-11-09 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-11 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-11-09 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-16 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-04-01 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-01-26 TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-11-09 TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-10-23 TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Intel) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-11-09 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 TẢI
ME công cụ phục hồi cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-05-13 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Trung tâm thần kinh Lenovo (Cảm giác) dành cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-22 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-28 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-11-09 TẢI
Intel USB3.0 driver cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-12-10 TẢI