Lenovo IdeaPad Y730 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y730 Máy tính xách tay

Tải về IdeaPad Y730 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Cập nhật BIOS Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2008-12-08 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
Motorola Modem Driver Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Motorola Modem Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Motorola Modem Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
RICOH Flash Media Controller Driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
RICOH R5C83x / 84x Flash Media Controller Driver Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
RICOH Flash Media Controller Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
RICOH R5C83x / 84x Flash Media Controller Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Wistron Thứ hai driver Display Control Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Wistron Thứ hai driver Display Control Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
ATI rời rạc Graphics Driver Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Trình điều khiển kiểm soát thứ hai hiển thị Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Intel Graphics Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
ATI Graphics Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
ATI rời rạc Graphics Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Lenovo Touchpad Driver cho Lenovo 3000 G430 Windows XP 32-bit 2008-10-22 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo 3000 G430 Windows XP 32-bit 2008-10-22 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Lenovo HaloLighting điều khiển Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Lenovo HaloLighting điều khiển Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Lenovo TV Tuner điều khiển Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
Chơi Movie cho IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 Windows Vista 32-Bit 2009-01-12 TẢI
Trình điều khiển kiểm soát thứ hai hiển thị Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
Power2Go cho IdeaPad Y510, Y530, Y710, Y730 Windows Vista 32-Bit 2009-01-12 TẢI
EasyCapture cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730 Windows Vista 32-Bit 2008-12-01 TẢI
Vá cho Onekey Recovery cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730 Windows Vista 32-Bit 2008-11-18 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
ReadyComm cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730 Windows Vista 32-Bit 2013-03-24 TẢI
Controller Driver từ xa Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Lenovo HaloLighting điều khiển Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Winbond CIR điều khiển Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
AVerMedia TV Tuner điều khiển Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Controller Driver từ xa Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Lenovo TV Tuner điều khiển Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
AVerMedia TV Tuner điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Winbond CIR điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Lenovo HaloLighting điều khiển Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2008-08-07 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows Vista 32-Bit 2008-08-07 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows Vista 64-Bit 2009-06-18 TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E) Windows XP 32-bit 2009-10-02 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI