Lenovo Ideapad Y900-17ISK máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y900-17ISK Laptop

Tải về Lenovo Ideapad Y900-17ISK Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Âm thanh nổi RealPad Y900-17ISK Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Ideapad Y900-17ISK Cập nhật BIOS Windows 10 64-bit 2016-12-05 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth ideapad Y900-17ISK Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
IDEAPAD Y900-17ISK Trình đọc Trình đọc Thẻ Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Trình điều khiển Camera Ideapad Y900-17ISK AVC Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Ideapad Y900-17ISK Trình điều khiển Chipset của Intel Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Quản lý Intel ideapad Y900-17ISK cơ Driver Interface Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Ideapad Y900-17ISK Trình điều khiển GFExperience Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
IDEAPAD Y900-17ISK Trình điều khiển VGA của Nvidia Windows 10 64-bit 2016-07-26 DOWNLOAD
IDEAPAD Y900-17ISK ELAN Trình điều khiển Touchpad Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Ideapad Y900-17ISK Trình điều khiển Synaptics Touchpad Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Ideapad Y900-17ISK Trình điều khiển Macro chính Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Ideapad Y900-17ISK Lan Driver Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Trình điều khiển mạng WLAN YẾN XÁCH Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Trung tâm thần kinh Lenovo (Cảm giác) dành cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-22 DOWNLOAD
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 DOWNLOAD
Driver Storage Technology ideapad Y900-17ISK Intel Rapid Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
IDEAPAD Y900-17ISK Trình điều khiển IATA của Intel Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Ideapad Y900-17ISK Trình điều khiển Thunderbolt của Intel Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD