Lenovo IdeaPad Yoga 11s máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Yoga 11S Laptop

tải Lenovo 11s Yoga IdeaPad Laptop dùng Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
11s IdeaPad Yoga Realtek Audio Driver Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
IdeaPad Yoga 11s Conexant Audio Driver Windows 8 64-bit 2015-06-01 TẢI
IdeaPad Yoga 11s Conexant Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
TẢI
Trình điều khiển 11s IdeaPad Yoga Realtek Bluetooth Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-28 TẢI
TẢI
IdeaPad Yoga 11s Wlan and Driver Bluetooth Windows 8 64-bit 2015-06-01 TẢI
IdeaPad Yoga 11s CPPC driver Windows 8 64-bit 2013-06-12 TẢI
IdeaPad Yoga 11s Máy ảnh Driver (Bison, Chicony) Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-18 TẢI
IdeaPad Yoga 11s Máy ảnh Driver (Bison, Chicony) Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
TẢI
IdeaPad Yoga 11s Card Reader driver Windows 8 64-bit 2015-06-01 TẢI
11s IdeaPad Yoga Realtek Card Reader driver Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
TẢI
IdeaPad Yoga 11s Máy ảnh Driver (Bison, Chicony) Windows 8 64-bit 2015-06-01 TẢI
IdeaPad Yoga 11s Chipset Driver Windows 8 64-bit 2015-06-01 TẢI
11s IdeaPad Yoga Intel Chipset Driver Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-28 TẢI
TẢI
11s IdeaPad Yoga Intel Management Interface Động cơ Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-28 TẢI
Trình điều khiển 11s IdeaPad Yoga Intel video Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
TẢI
Trình điều khiển 11s IdeaPad Yoga Intel VGA Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
TẢI
IdeaPad Yoga 11s VGA driver Windows 8 64-bit 2015-06-01 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
IdeaPad Yoga 11s Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 8 64-bit 2014-08-14 TẢI
IdeaPad Yoga 11s Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2014-08-14 TẢI
TẢI
11s IdeaPad Yoga Realtek WLAN driver Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-28 TẢI
11s IdeaPad Yoga Intel DPTF driver Windows 8 64-bit 2013-06-12 TẢI
IdeaPad Yoga Quản lý 11s Lenovo Energy Windows 8 64-bit 2015-06-01 TẢI
11s IdeaPad Yoga Intel CPPC driver Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-28 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
11s IdeaPad Yoga Intel DPTF driver Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-28 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-30 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
11s IdeaPad Yoga Intel Rapid Storage Technology (IRST) Driver Windows 8 64-bit 2015-06-01 TẢI
11s IdeaPad Yoga Intel Rapid Storage Technology Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-28 TẢI
TẢI