Lenovo Yoga 900-13ISK dành cho máy tính xách tay BIZ Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm

Lenovo Ideapad Yoga 900-13ISK cho BIZ Laptop

Tải về Lenovo Ideapad Yoga 900-13ISK cho BIZ Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2017-05-18 DOWNLOAD
(Linux Only) Cập nhật BIOS cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2016-10-26 DOWNLOAD
BIOS Update cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2016-10-27 DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2016-10-25 DOWNLOAD
Card Reader Driver cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2016-11-09 DOWNLOAD
Máy ảnh Driver cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2016-11-09 DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2017-05-18 DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Quản lý của Trình quản lý Intel cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2017-05-18 DOWNLOAD
Nền tảng Năng động Intel và Trình điều khiển Nhiệt Khung cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2017-05-18 DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2016-11-09 DOWNLOAD
SCCM gói cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2016-08-01 DOWNLOAD
Synaptics Touchpad Driver cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2016-10-25 DOWNLOAD
Intel WLAN Driver cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2016-11-09 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 DOWNLOAD
Khóa Registry (Sửa Vấn đề Điểm Dấu Vàng HID) cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2017-05-18 DOWNLOAD
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 DOWNLOAD
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-10-11 DOWNLOAD
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-01-05 DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 DOWNLOAD
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel LPSS cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2017-05-18 DOWNLOAD
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel cho Yoga 900-13ISK cho BIZ Windows 10 64-bit 2017-05-18 DOWNLOAD