Lenovo Yoga 900S-12ISK Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm

Lenovo Ideapad Yoga 900S-12ISK Laptop

Tải về Lenovo Ideapad Yoga 900S-12ISK Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
(Linux Only) BIOS Update cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-10-27 DOWNLOAD
BIOS Update cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-11-08 DOWNLOAD
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-06-28 DOWNLOAD
Máy ảnh Driver cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-04-14 DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-04-14 DOWNLOAD
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2017-05-15 DOWNLOAD
Intel LPSS Driver cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-04-14 DOWNLOAD
Intel Platform động và Khung điều khiển nhiệt cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-04-14 DOWNLOAD
Intel SetASPM Driver cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-04-14 DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-07-26 DOWNLOAD
Synaptics Touchpad Driver cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-04-14 DOWNLOAD
Broadcom WLAN Driver cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-04-14 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 DOWNLOAD
WUDF Register (Giải quyết các thiết bị cảm biến vàng Bang Issue) cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-04-14 DOWNLOAD
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 DOWNLOAD
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-10-11 DOWNLOAD
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-01-05 DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 DOWNLOAD
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho Yoga 900S-12ISK Windows 10 64-bit 2016-04-14 DOWNLOAD