Lenovo IdeaPad Z400t cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Z400 cảm ứng máy tính xách tay

Tải về Lenovo IdeaPad Z400t cảm ứng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-01-06 TẢI
IdeaPad Z400, Z400 Touch, Z500, Z500 Touch, P500 Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-31 TẢI
Bluetooth Driver (liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-01-06 TẢI
Intel BlueTooth driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
Driver Intel Bluetooth (2230N BGN + BT4.0) cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-01-06 TẢI
Bluetooth Driver (CyberTan / Broadcom, liteon / Atheros) cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
IdeaPad Z400, Z400 Touch, Z500, Z500 Touch, Trình điều khiển Bluetooth P500 (Broadcom, Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z400, Z400 Touch, Z500, Z500 Touch, Trình điều khiển Bluetooth P500 (Intel) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2012-12-13 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-01-06 TẢI
IdeaPad Z400, Z400 Touch, Z500, Z500 Touch, P500 Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-01-06 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-01-06 TẢI
IdeaPad Z400, Z400 Touch, Z500, Z500 Touch, P500 Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Intel Wireless Display cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-04-02 TẢI
IdeaPad Z400, Z400 Touch, Z500, Z500 Chạm vào Trình điều khiển Video Nvidia (N14P-GV2) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-14 TẢI
TẢI
Nvidia Video Driver (N13P-GLR, N13P-GSR) cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-14 TẢI
TẢI
Intel Video Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
TẢI
Intel Video Driver cho máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-14 TẢI
TẢI
IdeaPad Z400, Z400 Touch, Z500, Z500 Touch, P500 Trình điều khiển Video Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
IdeaPad Z400, Z400 Touch, Z500, Z500 Chạm vào Trình điều khiển Video Nvidia Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-24 TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
IdeaPad Z400, Z400 Touch, Z500, Z500 Touch, P500 Trình điều khiển video Nvidia Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
TouchPad Driver (Synaptics, Elan) cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, Intel) cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-01-06 TẢI
IdeaPad Z400, Z400 Touch, Z500, Z500 Touch, Trình điều khiển Touchpad P500 (Synaptics) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-01-06 TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
Wireless LAN Driver (liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-14 TẢI
Wireless LAN Driver (CyberTan / Broadcom, liteon / Atheros) cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
IdeaPad Z400, Z400 Touch, Z500, Z500 Touch, Trình điều khiển Wlan P500 (Liteon / Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
Intel Wireless LAN Driver (2230N BGN) cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-04-02 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-03 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Pin Nâng cấp Firmware cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-23 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-04-02 TẢI
USB 3.0 Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-12 TẢI