Lenovo IdeaPad Z460 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Z460 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Z460 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Conexant Audio Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
Conexant Audio Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI
BIOS Update cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 64-bit
Windows Vista 64-Bit
2011-02-14 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2011-09-25 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI
Máy ảnh Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
YouCam cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01 TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-01 TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI
Intel Chipset driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-19 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit 2011-12-31 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit 2010-08-31 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 64-bit 2010-08-31 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 64-bit 2010-09-15 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit 2010-06-03 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit 2010-06-10 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 64-Bit 2010-06-03 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 64-Bit 2010-06-03 TẢI
NVIDIA Display Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows XP 32-bit 2010-05-29 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
TouchPad Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
TouchPad Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Realtek Ethernet Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
Realtek Ethernet Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit 2010-06-03 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 64-Bit 2010-06-03 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Wireless Lan Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02 TẢI
Wireless LAN Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI
Wireless LAN Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI
Quadcomm Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
Ericsson quản lý băng thông rộng di động cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
Huawei Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
Lenovo di động Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-10 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Z460, Z560 Windows 7 32-bit 2010-05-10 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Z460, Z560 Windows 7 64-bit 2011-01-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Z460, Z560 Windows XP 32-bit 2010-06-13 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 32-bit 2010-05-10 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Z460, Z560 Windows 7 64-bit 2010-05-13 TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Chia sẻ trực tiếp Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02 TẢI
ReadyComm cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01 TẢI
Adobe Reader cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01 TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Z460, Z560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-02-08 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Intel AHCI Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows XP 32-bit 2010-08-31 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Z460, Z560 Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-03 TẢI