Lenovo IdeaPad Z465 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Z465 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Z465 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2011-04-15 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2011-04-15 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
YouCam cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
AMD Graphics Driver Windows XP 32-bit 2010-12-31 TẢI
AMD Graphics Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-31 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit 2010-05-22 TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 64-bit 2010-05-22 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
Quadcomm Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-08-09 TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
Huawei Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
Giám đốc Ericsson Mobile Broadband Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Huawei Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Quadcomm Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2010-05-22 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2010-05-22 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2010-08-04 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 32-bit 2010-11-15 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 64-bit 2010-11-15 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
Nhà hát onekey Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-15 TẢI
Chia sẻ trực tiếp Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02 TẢI
ReadyComm cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01 TẢI
Adobe Reader cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
AMD AHCI driver Windows XP 32-bit 2010-06-23 TẢI
  • saker09

    Cảm ơn bạn