Lenovo IdeaPad Z480 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Z370 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Z480 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Realtek Audio Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Realtek Audio Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Âm nhạc không dây điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-18 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 BIOS Update Windows 7 32-bit
Windows 8 32-bit
2014-08-13 TẢI
TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 BIOS Update Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-08-13 TẢI
TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Bluetooth (CyberTan, liteon) Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Driver Z580 Bluetooth (CyberTan, liteon) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Driver Z580 Bluetooth (CyberTan, liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Chicony HD Camera điều khiển Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Realtek Card Reader driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Máy ảnh Driver (Chicony, Bison, liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Máy ảnh Driver (HD Camera) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Realtek Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Realtek cardreader điều khiển Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Quản lý Intel Z580 cơ Driver Interface Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Quản lý cơ Interface Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Quản lý cơ Interface Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Quản lý cơ Interface Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Chipset Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-18 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Chipset Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Chipset Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel VGA driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Nvidia Optimus VGA driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Wireless Display Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-09 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Wireless Display Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-01-16 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Graphics Driver Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Graphics Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-24 TẢI
TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Nvidia Optimus VGA Driverr Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-17 TẢI
TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 NVIDIA Video Driver (NVIDIA GeForce 635M) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-21 TẢI
TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Video Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Nvidia Video Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 TouchPad Driver (Synaptics, Cypress) Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Synaptics Touchpad driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Touchpad Driver (Synaptics, Cypress) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-09 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Synaptics Touchpad driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Realtek 8105E 10 / 100M LAN driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Realtek LAN driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-18 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 WiFi Driver (Intel, CyberTan, liteon) Windows XP 32-bit 2012-05-22 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Wireless LAN Driver (Intel, CyberTan, liteon) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel WiMax điều khiển Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Wireless Lan Driver (Intel, CyberTan, liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-09 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 WiFi Driver (Intel, cyberTan, liteon) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel WiMax điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580, U310, Driver U410 Lenovo Energy Management Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-24 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Lenovo CapsLock và NumLock OSD điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-09 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Rapid Storage Technology Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Rapid Storage Technology Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel Rapid Storage Technology Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-18 TẢI
IdeaPad Z380, Z480, Z580 Intel 3.0 USB Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-18 TẢI
  • Renier

    preciso descargar los controladores, huyết thanh posible por aca.