Lenovo IdeaPad Z575 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm

Lenovo IdeaPad Z575 Máy tính xách tay

Tải về IdeaPad Z575 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Âm thanh Realtek IdeaPad Z575 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển âm thanh HD Realtek IdeaPad Z575 Windows XP 32-bit 2011-11-08 TẢI
Trình điều khiển âm thanh HD Realtek IdeaPad Z575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
Cập nhật BXP IdeaPad Z575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2011-08-18 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Z575 Windows XP 32-bit 2011-11-08 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth IdeaPad Z575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Z575 (Liteon, Bison, Chicony) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-16 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Z575 Realtek Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển USB Realtek 575 của IdeaPad Z2.0 Windows XP 32-bit 2011-07-12 TẢI
Trình điều khiển USB Realtek 575 của IdeaPad Z2.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Z575 Windows XP 32-bit 2011-07-12 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Z575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
Trình điều khiển đồ họa AMD IdeaPad Z575 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-16 TẢI
Trình điều khiển đồ họa AMD IdeaPad Z575 Windows XP 32-bit 2011-11-08 TẢI
Trình điều khiển đồ họa AMD IdeaPad Z575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-12-30 TẢI
Trình điều khiển TouchPad Synaptics IdeaPad Z575 Windows XP 32-bit 2011-07-12 TẢI
Trình điều khiển TouchPad Synaptics IdeaPad Z575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-16 TẢI
Trình điều khiển TouchPad Synaptics IdeaPad Z575 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-16 TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek của IdeaPad Z575 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển Ethernet Realtek IdeaPad Z575 Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2011-11-08 TẢI
Trình điều khiển Ethernet Realtek IdeaPad Z575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad Z575 (Broadcom, Wistron, Liteon) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-16 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây LAN IdeaPad Z575 (Broadcom, Cbt, Liteon) Windows XP 32-bit 2012-02-06 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây LAN IdeaPad Z575 Windows XP 32-bit 2011-07-12 TẢI
Trình điều khiển LAN không dây IdeaPad Z575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo IdeaPad Z575 Windows XP 32-bit 2011-11-08 TẢI
IdeaPad Z575 Trình quản lý Năng lượng của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad U400, Z475, Z575 Phục hồi Onekey của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-16 TẢI
TẢI
Dịch vụ IdeaPad Z575 Sửa đổi Đối với EE Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
Âm thanh Premium của IdeaPad Z575 SRS Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
IdeaPad Z575 McAfee Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
IdeaPad Z575 Nhà hát Lenovo Onekey Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
IdeaPad Z575 CSUP Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
IdeaPad Z575 YOUCAM Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
IdeaPad Z575 ReadyComm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
Chương trình hướng dẫn sử dụng IdeaPad Z575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
IdeaPad Z575 Trình Tối ưu hóa khởi động Lenovo EE Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
Trình điều khiển AMD AHCI của IdeaPad Z575 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển AMD AHCI của IdeaPad Z575 Windows XP 32-bit 2011-11-08 TẢI
Trình điều khiển AMD AHCI của IdeaPad Z575 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-27 TẢI