Lenovo IdeaPad Z585 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Z585 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo IdeaPad Z585 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad Z485, Z585 Realtek Audio Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-28 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Realtek Audio Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Notebook Bios Update Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-14 TẢI
TẢI
IdeaPad Z485, Z585 BIOS Update Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-07-14 TẢI
IdeaPad Z485, Driver Z585 Bluetooth (CyberTan, liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
IdeaPad Z485, Driver Z585 Bluetooth (Cybertan, liteon) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-27 TẢI
IdeaPad Z485, Driver Z585 Bluetooth (CyberTan, liteon) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Máy ảnh Driver (Bison, liteon, Chicony) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Máy ảnh Driver (Chicony, Bison, liteon) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-15 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Realtek Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Realtek Card Reader driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Realtek Card Reader driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Lenovo CapOSD Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 AMD USB Lọc / VGA / AHCI / SM Bus / USB3.0 điều khiển Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-02 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 AMD USB Lọc / VGA / AHCI driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-15 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 AMD Video Driver / USB Lọc Driver / USB 3.0 Driver / SM Bus Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Touchpad Driver (Synaptics, Cypress) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Synaptics Touchpad driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Synaptics Touchpad driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Realtek LAN driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Realtek LAN driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 WiFi Driver (CyberTan, liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Wifi Driver (CyberTan, liteon) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 Wireless LAN Driver (CyberTan, liteon) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-27 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-03 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-17 TẢI
TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
IdeaPad Z485, Z585 AMD AHCI driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI