Lenovo IdeaPad Z710 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Z710 Laptop

tải Lenovo IdeaPad Z710 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-09-21 TẢI
Trình điều khiển âm thanh IdeaPad Z710 Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-30 TẢI
Cập nhật BIOS Z710 của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8 32-bit
2014-11-25 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth & WLAN IdeaPad Z710 (Broadcom, Intel) Windows 7 64-bit 2013-12-24 TẢI
Lenovo G710, IdeaPad Z710 WLAN và Trình điều khiển Bluetooth Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Trình điều khiển Card Reader IdeaPad Z710 Windows 7 64-bit 2013-12-24 TẢI
Lenovo G710, Trình đọc thẻ IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Z710 (AVC, Bison, Chicony) Windows 7 64-bit 2013-12-24 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Z710 (AVC, Liteon, Bison, Chicony) Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Lenovo G710, Trình đọc thẻ Alcor của IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Camera HD IdeaPad Z710 (Bison, Chicony, Liteon, AVC) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Trình điều khiển động cơ quản lý Intel IdeaPad Z710 Windows 7 64-bit 2013-12-24 TẢI
Lenovo G710, Giao diện Engine Quản lý của Intel IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Chipset Intel IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Trình điều khiển Chipset Intel của IdeaPad Z710 Windows 7 64-bit 2013-12-24 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Chipset Intel IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08 TẢI
Lenovo G710, Giao diện Engine Quản lý của Intel IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Video Intel IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển hiển thị không dây Intel IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-09-21 TẢI
Trình điều khiển video Intel IdeaPad Z710 Windows 7 64-bit 2013-12-24 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Video Intel IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Lenovo G710, IdeaPad Z710 Máy tính xách tay Intel VGA driver Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Trình điều khiển hiển thị không dây Intel IdeaPad Z710 Windows 7 64-bit 2014-06-04 TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-09 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Touchpad IdeaPad Z710 (Synaptics, Elan) Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad Z710 (Synaptics, Elan) Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Touchpad IdeaPad Z710 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 8.1 64-bit 2014-06-04 TẢI
Trình điều khiển máy tính IdeaPad Z710 LAN Windows 7 64-bit 2013-12-24 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển LAN IdeaPad Z710 LAN Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển LAN Atheros của IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển WLAN IdeaPad Z710 (CyberTan, Liteon, Intel) Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G700, G710, Z710 (CyberTan, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-21 TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad Z710 (CyberTan, Liteon) Windows 7 64-bit 2014-07-02 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
IdeaPad Z710 Quản lý năng lượng của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-06-04 TẢI
Trình điều khiển năng lượng Lenvo của IdeaPad U530 Touch, Z410, Z510, Z710 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-06-04 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Trình điều khiển máy tính IdeaPad Z710 CPPC Windows 7 64-bit 2013-12-24 TẢI
Lenovo G710, nền tảng CPPC IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-25 TẢI
Lenovo G710, IdeaPad Z710 Kiểm soát Hiệu suất Hợp phần Intel Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển lưu trữ nhanh Intel® IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
IdeaPad Z710 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 64-bit 2013-12-24 TẢI
Lenovo G710, Trình nâng cao Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-30 TẢI
Trình điều khiển Intel USB 710 của IdeaPad Z3.0 Windows 7 32-bit 2014-05-21 TẢI
Trình điều khiển Intel USB 710 của IdeaPad Z3.0 Windows 7 64-bit 2014-05-21 TẢI