Lenovo K23 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo K23 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo K23 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
driver Bluetooth Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
driver Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
UPEK vân tay điều khiển Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
EgisTec vân tay điều khiển Windows 7 32-bit 2010-02-10 TẢI
UPEK vân tay điều khiển Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Lenovo Finger Print Driver Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
Alps điều khiển Chỉ tay thiết bị Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
Alps điều khiển Chỉ tay thiết bị Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Realtek Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
Realtek Ethernet Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
ReadyComm WiFi Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-23 TẢI
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel AHCI driver Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển Windows XP 32-bit 2009-08-20 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-23 TẢI
ThinkVantage System Update cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-06 TẢI