Lenovo Zhaoyang K4350 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo K4350 Máy tính xách tay

tải Lenovo K4350 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo M490s, Zhaoyang K4350 Phần mềm điều khiển âm thanh Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2014-02-12 TẢI
Các sản phẩm M490 của Lenovo, Trình điều khiển Bluetooth 4350 Broadcom Bluetooth của Zhaoyang K4.0 Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-09-05 TẢI
Lenovo B490s, Lenovo M490s, Zhaoyang K4350 Phần mềm Intel PROSet / Không dây cho Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-09-05 TẢI
Lenovo M490s, Lenovo M90s và Zhaoyang K4350 Phần mềm Intel PROSet / Không dây cho Bluetooth Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-09-05 TẢI
Trình điều khiển Broadcom 43142 Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-22 TẢI
Trình điều khiển Broadcom 43142 Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-03 TẢI
Các sản phẩm Lenovo B490, Lenovo M490, Chiếu sáng Bluetooth 4350 của Triệu Dương K4.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-02-18 TẢI
Lenovo M490s, Triệu Dương K4350 Trình đọc thẻ Alcor Media Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-01-25 TẢI
Lenovo M490s, Triệu Dương K4350 Trình đọc thẻ Alcor Media Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-18 TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Zhaoyang K4350 Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-03-31 TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Zhaoyang K4350 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-03-31 TẢI
Lenovo B490s và M490s Hỗ trợ Chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-09-06 TẢI
Hỗ trợ Chipset của Lenovo M490s Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-09-06 TẢI
Lenovo M490, Triệu Dương K4350 Màn hình Không dây Intel Windows 8 64-bit 2013-09-05 TẢI
Lenovo B490, Lenovo M490, Triệu Dương K4350 Màn hình Không Dây Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-05 TẢI
Lenovo B490, M490, Triệu Dương K4350 Trình điều khiển hiển thị Intel Windows 7 32-bit 2014-02-10 TẢI
Lenovo B490, M490, Triệu Dương K4350 Trình điều khiển hiển thị Intel Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-02-10 TẢI
Lenovo Fingerprint Reader / Password Vault cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
Lenovo M490, Triệu Dương K4350 Synaptics Touchpad Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows XP 32-bit
2014-02-19 TẢI
Lenovo B490s và M490s Realtek Network Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-06 TẢI
Lenovo M490s, Zhaoyang K4350 Driver mạng Realtek Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-18 TẢI
Lenovo M490s, Zhaoyang K4350 Phần mềm Realtek Wireless LAN Adapter Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-19 TẢI
Phần mềm Broadcom 43142 Wireless LAN Adapter cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-03 TẢI
Lenovo B490s, M490s Bộ điều hợp mạng LAN không dây Broadcom Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-02-19 TẢI
TẢI
Phần mềm Broadcom 43142 Wireless LAN Adapter cho Máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2013-01-23 TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24 TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-10-10 TẢI
Lenovo B490, M490, Triệu Dương K4350 Trình điều khiển bộ điều khiển Intel SATA AHCI Windows 7 64-bit 2013-09-10 TẢI
Lenovo B490, M490, Triệu Dương K4350 Trình điều khiển bộ điều khiển Intel SATA AHCI Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2013-09-09 TẢI
Lenovo M490s, Triệu Dương K4350 Trình điều khiển bộ điều khiển Intel SATA AHCI của Trình điều khiển Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-09-10 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 7 64-bit 2017-08-22 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 8 64-bit 2017-08-22 TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
Các sản phẩm Lenovo B490, M490, Zhaoyang K4350 Driver Intel USB3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-10 TẢI