Lenovo Máy tính xách tay M490s Win XP, Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo M490 Máy tính xách tay

tải Lenovo M490s Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo M490s, Zhaoyang K4350 Phần mềm điều khiển âm thanh Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2014-02-12 TẢI
Lenovo B490, M490s Phần mềm điều khiển âm thanh Realtek Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-02-14 TẢI
TẢI
Lenovo B490s, Tiện ích cập nhật BIOS M490s Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-10-07 TẢI
Trình điều khiển kết hợp Bluetooth Broadcom của Lenovo M490s Windows XP 32-bit 2013-01-22 TẢI
Các sản phẩm M490 của Lenovo, Trình điều khiển Bluetooth 4350 Broadcom Bluetooth của Zhaoyang K4.0 Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-09-05 TẢI
Lenovo B490s, Lenovo M490s, Zhaoyang K4350 Phần mềm Intel PROSet / Không dây cho Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-09-05 TẢI
Lenovo M490s, Lenovo M90s và Zhaoyang K4350 Phần mềm Intel PROSet / Không dây cho Bluetooth Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-09-05 TẢI
Trình điều khiển Broadcom 43142 Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-22 TẢI
Trình điều khiển Broadcom 43142 Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-03 TẢI
Các sản phẩm Lenovo B490, Lenovo M490, Chiếu sáng Bluetooth 4350 của Triệu Dương K4.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-02-18 TẢI
Lenovo M490s, Triệu Dương K4350 Trình đọc thẻ Alcor Media Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-01-25 TẢI
Lenovo M490s, Triệu Dương K4350 Trình đọc thẻ Alcor Media Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-18 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Tích hợp Lenovo M490 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
2014-02-18 TẢI
Lenovo B490s, M490s Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-10 TẢI
Lenovo B490s, M490s Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2014-02-10 TẢI
Lenovo B490s và M490s Hỗ trợ Chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-09-06 TẢI
Hỗ trợ Chipset của Lenovo M490s Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-09-06 TẢI
Lenovo M490, Triệu Dương K4350 Màn hình Không dây Intel Windows 8 64-bit 2013-09-05 TẢI
Lenovo B490, Lenovo M490, Triệu Dương K4350 Màn hình Không Dây Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-05 TẢI
Trình điều khiển đồ họa Intel của Lenovo M490s Windows XP 32-bit 2013-01-23 TẢI
Lenovo B490, M490, Triệu Dương K4350 Trình điều khiển hiển thị Intel Windows 7 32-bit 2014-02-10 TẢI
Lenovo B490, M490, Triệu Dương K4350 Trình điều khiển hiển thị Intel Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-02-10 TẢI
Lenovo B490, M490s Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus Windows 7 32-bit 2014-02-13 TẢI
Lenovo B490, M490s Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-02-13 TẢI
Lenovo Fingerprint Reader / Password Vault cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
Synaptics Touchpad driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-08-11 TẢI
Lenovo M490, Triệu Dương K4350 Synaptics Touchpad Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows XP 32-bit
2014-02-19 TẢI
Phần mềm Synaptics Touchpad cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2013-11-07 TẢI
TẢI
Trình điều khiển mạng Realtek của Lenovo M490s Windows XP 32-bit 2013-01-22 TẢI
Lenovo B490s và M490s Realtek Network Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-06 TẢI
Lenovo M490s, Zhaoyang K4350 Driver mạng Realtek Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-18 TẢI
Lenovo M490s Phần mềm Realtek Wireless LAN Adapter Windows 8 64-bit 2013-01-23 TẢI
Phần mềm Realtek Wireless LAN Adapter Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-05 TẢI
Lenovo M490S Phần mềm Intel PROSet / Không dây Vô tuyến Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-01-28 TẢI
Phần mềm Intel PROSet / Wireless Wifi Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-09-03 TẢI
Phần mềm Broadcom Wireless LAN Adapter Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-09-03 TẢI
Phần mềm bộ định tuyến LAN không dây Broadcom LAN của Lenovo M490s Windows 8 64-bit 2013-01-23 TẢI
Lenovo M490s, Zhaoyang K4350 Phần mềm Realtek Wireless LAN Adapter Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-19 TẢI
Lenovo M490s Phần mềm Realtek Wireless LAN Adapter Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-23 TẢI
Lenovo M490s Phần mềm Realtek Wireless LAN Adapter Windows XP 32-bit 2013-01-23 TẢI
Lenovo M490S Phần mềm Intel PROSet / Không dây Vô tuyến Windows 8 64-bit 2013-01-29 TẢI
Phần mềm bộ định tuyến LAN không dây Broadcom LAN của Lenovo M490s Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-01-23 TẢI
Phần mềm Broadcom 43142 Wireless LAN Adapter cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-03 TẢI
Lenovo B490s, M490s Bộ điều hợp mạng LAN không dây Broadcom Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-02-19 TẢI
TẢI
Phần mềm Broadcom 43142 Wireless LAN Adapter cho Máy tính xách tay Windows XP 32-bit 2013-01-23 TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPad Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30 TẢI
Lenovo B490, M490, Triệu Dương K4350 Trình điều khiển bộ điều khiển Intel SATA AHCI Windows 7 64-bit 2013-09-10 TẢI
Lenovo B490, M490, Triệu Dương K4350 Trình điều khiển bộ điều khiển Intel SATA AHCI Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2013-09-09 TẢI
Lenovo M490s, Triệu Dương K4350 Trình điều khiển bộ điều khiển Intel SATA AHCI của Trình điều khiển Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-09-10 TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15 TẢI
Các sản phẩm Lenovo B490, M490, Zhaoyang K4350 Driver Intel USB3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-10 TẢI