Lenovo M50-70 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo M50-70 Laptop

Tải Lenovo M50-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo M50-70 Máy tính xách tay Realtek ALC233 Trình điều khiển âm thanh Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-08 TẢI
Máy nghe nhạc Realtek ALC50 của Lenovo M70-233 Windows 7 32-bit 2014-09-08 TẢI
Máy tính xách tay Lenovo M50-70 Realtek ALC233 Windows 8.1 64-bit 2015-07-06 TẢI
Bản cập nhật Flash BIOS của Lenovo M50-70 Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-08-11 TẢI
Tiện ích cập nhật BIOS của Lenovo M50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-12 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-24 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel® Lenovo M50-70 Windows 8.1 64-bit 2015-07-06 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo M50-70 Windows 7 64-bit 2014-09-08 TẢI
Máy tính xách tay Intel Lenovo M50-70 Windows 7 32-bit 2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 7 32-bit 2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2014-09-08 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Lenovo Edge 15, Trình điều khiển Bluetooth dành cho máy tính xách tay M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2015-07-06 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth dành cho máy tính xách tay Lenovo M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 7 64-bit 2014-09-08 TẢI
Trình đọc thẻ Genesys của Lenovo M50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-06 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo M50-70 Windows 7 32-bit 2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo M50-70 Windows 8.1 64-bit 2014-11-28 TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo M50-70 Windows 8.1 64-bit 2015-07-06 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo M50-70 (AVC, AWA, Bison, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-24 TẢI
Máy tính xách tay Intel Haswell Chipset của Lenovo M50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-03 TẢI
Lenovo M50-70 Máy tính xách tay Quản lý Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-03 TẢI
Máy tính xách tay Intel Lenovo M50-70 Windows 7 32-bit 2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Máy tính xách tay Lenovo M50-70 Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-06 TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia của Lenovo M50-70 Windows 10 64-bit 2015-07-24 TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia của Lenovo M50-70 Windows 7 32-bit 2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia của Lenovo M50-70 Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-03 TẢI
Trình đọc vân tay của Lenovo M50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-08 TẢI
Trình đọc vân tay Máy tính xách tay Lenovo M50-70 Windows 8.1 64-bit 2015-07-06 TẢI
Trình đọc vân tay Lenovo M50-70 Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo M50-70 (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-06 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo M50-70 (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 7 32-bit 2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo M50-70 (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo M50-70 LAN Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
Máy tính xách tay Realtek LAN của Lenovo M50-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 7 32-bit 2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 7 64-bit 2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo M50-70 Windows 7 32-bit 2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo M50-70 Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-06 TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Lenovo Edge 15, Trình điều khiển máy tính xách tay M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2015-07-06 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-24 TẢI
Máy tính xách tay Lenovo M50-70 Realtek Lan Driver Windows 8.1 64-bit 2015-07-06 TẢI
Lenovo M50-70 Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-07-06 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-06-27 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-21 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-06-16 TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Máy tính xách tay Lenovo M50-70 (IRST) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-06 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
Trình điều khiển của Lenovo M50-70 USB3.0 Windows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-08 TẢI
Trình điều khiển USB USB 50 của Lenovo M70-3.0 Windows 7 32-bit 2014-09-08 TẢI