Lenovo M5400 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo B5400 Laptp

Tải Lenovo M5400 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-26 TẢI
Lenovo M5400, M5400 Màn hình cảm ứng Realtek HD Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2014-02-13 TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch BIOS Update Utility Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-25 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo B5400, M5400 Windows 10 64-bit 2015-08-07 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 [Kết hợp] Phần mềm Thiết bị Bluetooth Broadcom BCM20702 Windows 8 64-bit 2013-09-17 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel 5400 của Lenovo B5400, M5400, M7260 Windows 8 64-bit 2014-03-12 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel 5400 của Lenovo B5400, M5400, M7260 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-03-12 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển Bluetooth Realtek 8723BE (bgn) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-02-14 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 [Kết hợp] Phần mềm Thiết bị Bluetooth Broadcom BCM20702 Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2013-09-17 TẢI
Lenovo B5400, trình điều khiển máy ảnh trên máy tính xách tay M5400 Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-07 TẢI
Bộ điều khiển Máy ảnh Tích hợp Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 0.3M Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2013-09-17 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch 1.0M Trình điều khiển Máy ảnh Tích hợp Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-02-13 TẢI
Lenovo B4400, M5400, M5400 Touch 1.0M Trình điều khiển Máy ảnh Tích hợp Windows 8.1 64-bit 2014-02-16 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Realtek Card Reader Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-17 TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 8.1 64-bit 2014-02-13 TẢI
Các giao diện của trình quản lý Intel® Xeon® Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-26 TẢI
Các bộ điều khiển Chipset của Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-26 TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Driver Intel Chipset Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-02-13 TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 giao diện của trình quản lý Intel Windows 8.1 64-bit 2014-02-13 TẢI
Lenovo B5400, Máy tính xách tay M5400 dành cho máy tính xách tay Intel Wireless WiFi Link Adapters Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-07 TẢI
Lenovo B5400, trình điều khiển đồ họa Intel Iris (TM) của máy tính xách tay M5400 Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-07 TẢI
Lenovo B5400, M5400 Laptop ATI Mobility-RADEON Trình điều khiển Gfx Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-07 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển đồ họa Intel HD Windows 8 64-bit 2014-02-17 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Trình điều khiển đồ họa Intel HD Windows 7 32-bit 2013-09-26 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Trình điều khiển đồ họa Intel HD Windows 7 64-bit 2013-09-26 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus Windows 8 64-bit 2014-02-14 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus Windows 8.1 64-bit 2014-02-13 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus Windows 7 32-bit 2014-02-14 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển hiển thị NVIDIA Optimus Windows 7 64-bit 2014-02-14 TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển chung cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-13 TẢI
Lenovo vân tay Manager cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-13 TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21 TẢI
Lenovo B5400, M5400 Trình điều khiển Synaptics Touchpad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-12-04 TẢI
Realtek LAN Driver - Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch, E4325 Laptop Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2013-09-17 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 RealTek LAN Driver Windows 8 64-bit 2013-09-17 TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Realtek LAN Driver Windows 8.1 64-bit 2014-02-13 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 ThinkPad Realtek Wireless LAN 8188EE (11bgn), 8723CE (bgn) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-02-11 TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 ThinkPad Realtek Wireless LAN 8188EE (11bgn), 8723CE (bgn) Trình điều khiển Windows 8.1 64-bit 2014-02-13 TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Trình điều khiển mạng không dây ThinkPad Windows 8.1 64-bit 2014-02-13 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Broadcom Combo WLAN (43142), Broadcom WLAN 1x1 11bgn (4313) Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2013-09-17 TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06 TẢI
Intel Performance Processor Collaborative Control - Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Windows 8 64-bit 2013-09-18 TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Bộ điều khiển Kiểm soát Hiệu suất Hợp nhất của Intel Windows 8.1 64-bit 2014-02-13 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21 TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08 TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24 TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14 TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo QuickControl cho Laptop Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27 TẢI
TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-10-10 TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01 TẢI
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho Win8 64 cắn - Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Windows 8 64-bit 2013-09-18 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển công nghệ lưu trữ IntelR nhanh Windows 7 32-bit 2014-02-13 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Chạm vào Trình điều khiển công nghệ lưu trữ IntelR nhanh Windows 7 64-bit 2014-02-13 TẢI
Lenovo M5400, M5400 Touch, B5400 Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel Windows 8.1 64-bit 2014-02-13 TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15 TẢI
Lenovo B5400, M5400, M5400 Touch và E4325 Intel USB 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-26 TẢI