Lenovo Miix 3-1030 Tablet của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Miix 3-1030 Tablet

Tải về Lenovo Miix 3-1030 Máy tính bảng Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Gói Gói Intel của Lenovo Miix 3-1030 Windows 8.1 32-bit 2014-12-30 TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo Miix 3-1030 Windows 10 32-bit 2016-10-08 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Realtek của Lenovo Miix 3-1030 Windows 10 32-bit 2016-01-13 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Miix 3-1030 (Azurewave, Liteon) Windows 8.1 32-bit 2014-11-11 TẢI
Trình điều khiển Trình điều khiển Giao diện Người dùng Đạt được Trusted Execution Engine (TXEI) của Lenovo Miix 3-1030 Windows 10 32-bit 2016-01-13 TẢI
Lenovo Miix 3-1030 Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Giao diện đáng tin cậy của Intel Windows 8.1 32-bit 2014-11-11 TẢI
Trình điều khiển Nền tảng Lentra Miix 3-1030 Baytrail-TCR Windows 10 32-bit 2016-01-13 TẢI
Trình điều khiển Intel VGA và DPTF của Lenovo Miix 3-1030 Windows 10 32-bit 2015-09-18 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Miix 3-1030 (Azurewave, Liteon) Windows 8.1 32-bit 2014-12-30 TẢI
Trình điều khiển WLAN Realtek của Lenovo Miix 3-1030 Windows 10 32-bit 2016-01-13 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo Miix 3-1030 Công cụ Realtek SDIO CLK Windows 8.1 32-bit 2014-11-11 TẢI
Bản cập nhật FW của Lenovo Miix 3-1030 Windows 8.1 32-bit 2015-04-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2017-03-22 TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-30 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Lenovo Miix 3-1030 (Chỉ cho trường hợp Folio) Trình điều khiển Hộp Folio Windows 8.1 32-bit 2014-12-30 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
  • Hồi giáo

    Огромнейшее спасибо этому сайту и её создателю, от души благодарю, очень очень помогли и выручили.ю большое спасибо !! Столько разных драйверов пробовал для своего ноута ни одно не подошло кроме тех что на этом сайте, было уже отчаялся найти подходящие дрова но этот сайт сильно выручил !! Ещё раз спасибо !!!!!!