Lenovo Miix 3-830 Tablet của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Miix 3-830 Tablet

Tải Lenovo Miix 3-830 Tablet PC Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Cập nhật BIOS Miix 3-830 Windows 8.1 32-bit 2015-07-14 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo MIIX 3-830 Windows 10 32-bit 2015-10-23 TẢI
Trình điều khiển WLAN và Bluetooth của Lenovo MIIX 3-830 Windows 8.1 32-bit 2014-12-23 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo MIIX 3-830 Windows 10 32-bit 2015-10-23 TẢI
Trình điều khiển cảm biến G-Lenovo MIIX 3-830 Windows 10 32-bit 2015-10-23 TẢI
Trình điều khiển Intel TXEI Lenovo MIIX 3-830 Windows 8.1 32-bit 2014-12-23 TẢI
Lenovo MIIX 3-830 Trình điều khiển Intel dành cho Chipset, VGA và Camera Windows 8.1 32-bit 2014-12-23 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI