Lenovo Miix 520-12IKB (Loại 81CG) Máy tính bảng 10 Trình điều khiển, Phần mềm

Máy tính bảng Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB (Loại 81CG)

Tải về Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB (Loại 81CG) Máy tính bảng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển đầu vào âm thanh Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Thông tin cập nhật BIOS của Miix 520-12IKB (20M3, 20M4, 81CG) Windows 10 64-bit 2017-12-20 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) (Intel, Qualcomm, Realtek) Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Trình điều khiển Trình đọc thẻ 20M3, 20M4, 81CG) Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển Máy ảnh của ISP Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển máy ảnh Cảm biến Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển Chipset Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển Bộ cảm biến Intel Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Nền tảng động Intel Dynamic và Trình điều khiển Khung Nhiệt Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB Công cụ Quản lý Intel 11.8.50.3399 Firmware Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-12 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển VGA Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển ngón tay Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) (Intel, Qualcomm, Realtek) Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-28 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển nút ảo Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển bút cảm ứng Wacom Touch Panel Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Tiện ích cơ sở Fnlock Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Miix 520-12IKB (Loại 20M3, 20M4, 81CG) Trình điều khiển IO của Intel Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD