Lenovo Miix 720-12IKB Tablet của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Miix 720-12IKB Tablet

Tải về Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB Tablet của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Miix 720-12IKB Audio Driver Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB BIOS Update Windows 10 64-bit 2017-09-14 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel® Miix 720-12IKB Windows 10 64-bit 2017-07-07 DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Miix 720-12IKB Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Miix 720-12IKBB Trình điều khiển máy ảnh Intel Windows 10 64-bit 2017-09-07 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Trình điều khiển Máy Ảnh Realtek Windows 10 64-bit 2017-09-07 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Intel Chipset Driver Windows 10 64-bit 2017-01-06 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Quản lý động cơ Giao diện điều khiển Intel Windows 10 64-bit 2017-01-06 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB vBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Công cụ Quản lý Intel 11.8 Firmware Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel Miix 720-12IKB Windows 10 64-bit 2017-07-07 DOWNLOAD
gói Miix 720-12IKB SCCM Windows 10 64-bit 2016-11-21 DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel WLAN Miix 720-12IKB Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Quản lý Bộ xử lý Intel Windows 10 64-bit 2017-07-07 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Intel ảo Nút điều khiển Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Le-Note cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-09 DOWNLOAD
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-03 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Wacom Pen Touch Panel điều khiển Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Folio Case Cơ sở Tiện ích Windows 10 64-bit 2017-01-06 DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Trình điều khiển Intel I2C Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Intel Thunderbolt Driver Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
  • TJ Ross

    Vì vậy, khi nào phát hành này?