Lenovo Miix 720-12IKB Tablet của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Miix 720-12IKB Tablet

Tải về Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB Tablet của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Miix 720-12IKB Audio DriverWindows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Miix 720-12IKB BIOS UpdateWindows 10 64-bit2017-09-14DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel® Miix 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-07-07DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Miix 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Miix 720-12IKBB Trình điều khiển máy ảnh IntelWindows 10 64-bit2017-09-07DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Trình điều khiển Máy Ảnh RealtekWindows 10 64-bit2017-09-07DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2017-01-06DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Quản lý động cơ Giao diện điều khiển IntelWindows 10 64-bit2017-01-06DOWNLOAD
Miix 720-12IKB vBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệtWindows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Công cụ Quản lý Intel 11.8 FirmwareWindows 10 64-bit2017-11-14DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel Miix 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-07-07DOWNLOAD
gói Miix 720-12IKB SCCMWindows 10 64-bit2016-11-21DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel WLAN Miix 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-14DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Quản lý Bộ xử lý IntelWindows 10 64-bit2017-07-07DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Intel ảo Nút điều khiểnWindows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Le-Note cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-09DOWNLOAD
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Wacom Pen Touch Panel điều khiểnWindows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Folio Case Cơ sở Tiện íchWindows 10 64-bit2017-01-06DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Trình điều khiển Intel I2CWindows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Miix 720-12IKB Intel Thunderbolt DriverWindows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD