Lenovo Miix 2 10 Tablet của Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad MIIX2 10 Tablet

tải Lenovo IdeaPad MIIX 2 10 Máy tính bảng Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm AMD Update.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
BIOS Update cho Miix 2 10 Windows 8.1 32-bit 2014-11-25 TẢI
Driver Bluetooth cho Lenovo Miix 2 10 Tablet Windows 8.1 32-bit 2014-01-01 TẢI
BayTrail-T Driver Package cho Lenovo Miix 2 10 Tablet Windows 10 32-bit 2015-10-15 TẢI
Dịch vụ bảo vệ Intel cho Lenovo Miix 2 10 Tablet Windows 8.1 32-bit 2014-01-01 TẢI
Trình điều khiển WLAN cho Lenovo Miix 2 10 Tablet Windows 8.1 32-bit 2014-01-01 TẢI
WWAN Driver cho Lenovo Miix 2 10 Tablet Windows 8.1 32-bit 2014-01-01 TẢI
Tim Sensor Đánh bại cho Lenovo Miix 2 10 Tablet Windows 8.1 32-bit 2014-01-01 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Driver Intel an ninh cho Lenovo Miix 2 10 Tablet Windows 10 32-bit 2015-10-15 TẢI
BayTrail-T Driver cho Lenovo Miix 2 10 Tablet Windows 8.1 32-bit 2014-01-01 TẢI
GPS Driver cho Lenovo Miix 2 10 Tablet Windows 8.1 32-bit 2014-01-01 TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-30 TẢI
USB LAN Driver cho Lenovo Miix 2 10 Tablet Windows 8.1 32-bit 2014-01-01 TẢI