Lenovo N22 Winbook của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo N22 Winbook

Tải Lenovo N22 Winbook Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo N22 Winbook Windows 10 64-bit 2017-11-09 DOWNLOAD
Bản cập nhật BIOS của Lenovo N22 Winbook Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel Bluetooth của Lenovo N22 Windows 10 64-bit 2017-06-12 DOWNLOAD
Trình điều khiển máy Winbook của Lenovo N22 Windows 10 64-bit 2017-06-12 DOWNLOAD
Lenovo N22 Winbook, Lenovo N23 Winbook Realtek Card Reader driver Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Trình đọc thẻ Realtek của Lenovo N22 Windows 10 64-bit 2017-06-12 DOWNLOAD
Lenovo N22 Winbook, Lenovo N23 Winbook Trình điều khiển Chipset Intel Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Lenovo N22 Winbook, Lenovo N23 Winbook Trình điều khiển giao diện điều khiển giao diện người dùng tin cậy (TXEI) của Intel Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Lenovo N22 Winbook, Lenovo N23 Winbook Nền tảng Nền tảng Intel và Trình điều khiển Khung Nhiệt Windows 10 64-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel của Lenovo N22 Windows 10 64-bit 2017-06-12 DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo N22 Trình điều khiển giao diện điều khiển tin cậy của Intel (TXEI) Windows 10 64-bit 2017-06-12 DOWNLOAD
Trình giả lập Lenovo N22 Intel Dynamic Platform và Trình điều khiển Khung Nhiệt Windows 10 64-bit 2017-06-12 DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo N22 Winbook Intel VGA Windows 10 64-bit 2017-06-12 DOWNLOAD
gói Lenovo N22 Winbook SCCM Windows 10 64-bit 2016-06-24 DOWNLOAD
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo N22 Winbook (Synaptics, Elan) Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
Lenovo N22 Winbook Intel WLAN driver Windows 10 64-bit 2017-06-12 DOWNLOAD
Trình điều khiển Vhid của Lenovo N22 Windows 10 64-bit 2016-02-04 DOWNLOAD
Trình điều khiển bộ điều khiển nguồn ảo tuân thủ ACPI của Lenovo N22 Windows 10 64-bit 2016-02-04 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-11 DOWNLOAD