Lenovo S20-30 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo S20-30 Laptop

Tải Lenovo S20-30 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm vào Realtek Audio Driver Windows 7 64-bit 2014-09-10 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm vào Realtek Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2014-07-04 TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-02 TẢI
Bản cập nhật BIOS Trượt BIOS của Lenovo S20-30, S20-30 Windows 8.1 64-bit 2015-07-07 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Touch Bluetooth của Lenovo S20-30, S20-30 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-04-20 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng của Lenovo S20-30, S20-30 (Realtek, Atheros, Broadcom, Intel) Windows 7 64-bit 2014-09-10 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm vào Card điều khiển của Realtek Windows 7 64-bit 2014-09-10 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm vào Card điều khiển của Realtek Windows 8.1 64-bit 2014-08-19 TẢI
Intel TXEI Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Giao diện đáng tin cậy của Intel (TXEI) Windows 7 64-bit 2014-09-10 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm vào Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Giao diện đáng tin cậy của Intel Windows 8.1 64-bit 2014-07-04 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm vào thiết bị Fabric Sideband của Intel Windows 8.1 64-bit 2014-07-04 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm vào Trình điều khiển Chipset Intel Windows 7 64-bit 2014-09-11 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 chạm vào Trình điều khiển Chipset Intel Windows 8.1 64-bit 2014-07-04 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Intel MBI Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Nền tảng Intel động và Trình điều khiển Khung Nhiệt Windows 8.1 64-bit 2014-07-04 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm vào Trình điều khiển đồ họa Intel Windows 7 64-bit 2014-09-11 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm vào Trình Điều khiển VGA Intel Windows 8.1 64-bit 2014-07-04 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Touchpad của Lenovo S20-30, S20-30 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 7 64-bit 2014-09-10 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Touchpad của Lenovo S20-30, S20-30 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 8.1 64-bit 2015-04-20 TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-02 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm vào Realtek Lan Driver Windows 7 64-bit 2014-09-10 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Chạm vào Realtek NIC Driver Windows 8.1 64-bit 2014-08-19 TẢI
Trình điều khiển WLAN Xóa màn hình cảm ứng Lenovo S20-30, S20-30 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-04-20 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển WLAN XnumX của Lenovo S20-S30-20 (Realtek, Atheros, Broadcom, Intel) Windows 7 64-bit 2014-09-10 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-20 TẢI
Intel DPTF Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo S20-30, S20-30 Touch Driver Intel USB3.0 Windows 7 64-bit 2014-09-10 TẢI