Lenovo S21e-20 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo S21e Laptop

Tải Lenovo S21e-20 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo S21e-20 Windows 8.1 64-bit 2015-02-13 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo S21e-20 Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo S21e Windows 8.1 64-bit 2015-10-28 TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo S21e Windows 10 64-bit 2015-09-24 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth S21e-20 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth S21e-20 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-05-21 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo S21e-20 (Bison, AzureWave) Windows 8.1 64-bit 2015-02-13 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo S21e-20 (Bison, AzureWave) Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo S21e-20 Windows 8.1 64-bit 2015-02-13 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo S21e-20 Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Trình điều khiển Intel TXEI của Lenovo S21e-20 Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Trình điều khiển Intel TXEI của Lenovo S21e-20 Windows 8.1 64-bit 2015-02-13 TẢI
Trình điều khiển Thiết bị Vải Bờ bên của Intel (BMI) của Lenovo S21e-20 Windows 8.1 64-bit 2015-02-13 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo S21e-20 Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Trình điều khiển Intel MBI của Lenovo S21e-20 Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Lenovo S21e-20 Nền tảng Năng động Intel và Trình điều khiển Khung Nhiệt Windows 8.1 64-bit 2015-02-13 TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo S21e-20 Windows 8.1 64-bit 2015-02-13 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo S21e-20 Windows 8.1 64-bit 2015-02-13 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo S21e-20 Windows 10 64-bit 2015-09-15 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo S21e-20 (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2015-02-13 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo S21e-20 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Điều khiển máy bay Lenovo S21e-20 Windows 8.1 64-bit 2015-05-21 TẢI
Điều khiển máy bay Lenovo S21e-20 Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo S21e-20 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-05-21 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo S21e-20 (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2016-07-27 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Trình điều khiển Intel DPTF của Lenovo S21e-20 Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26 TẢI
TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Trình điều khiển Intel IOS của Lenovo S21e-20 Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Trình điều khiển Intel IOS của Lenovo S21e-20 Windows 8.1 64-bit 2015-02-13 TẢI