Lenovo S435 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo S435 Laptop

Tải Lenovo S435 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo S435 Windows 7 64-bit 2015-01-23 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo S435 Windows 8.1 64-bit 2015-03-05 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo S435 Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Cập nhật BIOS máy tính xách tay của Lenovo S435 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-30 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth S435 của Lenovo (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-03-05 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth S435 của Lenovo (Atheros, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-01-23 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth S435 của Lenovo (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo S435 Windows 7 64-bit 2015-01-23 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo S435 (Bison, Chicony, AzureWave) Windows 8.1 64-bit 2015-03-05 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo S435 Windows 7 64-bit 2015-01-23 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo S435 Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo S435 Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo S435 Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Trình điều khiển VGA Lenovo S435 Windows 7 64-bit 2015-01-23 TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo S435 Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo S435 Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Khóa Registry Mặc định của Lenovo S435 Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo S435 (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2015-01-23 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo S435 (Synaptics, Elan) Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo S435 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo S435 Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo S435 Windows 7 64-bit 2015-01-23 TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo S435 Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo S435 (Atheros, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-01-23 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo S435 (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2014-12-12 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo S435 (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-17 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Trình điều khiển độ sáng của Lenovo S435 Windows 7 64-bit 2015-01-23 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26 TẢI
TẢI
Trình Tối ưu hóa OneKey của Lenovo S435 Windows 7 64-bit 2015-01-23 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21 TẢI
Lenovo S435 Tiện ích Lenovo Windows 7 64-bit 2015-01-23 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-31 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI