Lenovo ThinkPad 10 2nd Tablet (Loại 20E3, 20E4) Trình điều khiển Windows 10, phần mềm


Lenovo ThinkPad Tablet 10 2nd

Tải về Lenovo ThinkPad 10 2nd (Type 20E3, 20E4) Tablet của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Realtek Audio Driver ALC5672Windows 10 64-bit2017-02-17TẢI
Lenovo ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Realtek Audio ALC5672 driverWindows 8.1 64-bit2016-01-15TẢI
ThinkPad 10 (Type 20E3, 20E4) BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-04TẢI
ThinkPad 10 (Type 20E3, 20E4) Driver Broadcom BCM4356 BluetoothWindows 10 64-bit2015-09-18TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Driver Broadcom BCM4356 BluetoothWindows 8.1 64-bit2016-01-15TẢI
ThinkPad 8, 10 (Các loại: 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix 2nd Gen (Các loại: 20CG, 20CH) QuickshotWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-14TẢI
Lenovo ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) McAfee điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-01-15TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Intel Platform Device DriverWindows 10 64-bit2016-09-01TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Intel nền tảng thiết bị điều khiển Windows 8.1 64-bit2016-11-11TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-23TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH) ThinkPad Monitor INF fileWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-02-26TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Màn hình cảm ứng Firmware Update ToolWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-16TẢI
ThinkPad 10 (loại 20E3, 20E4) gói SCCMWindows 10 64-bit2016-11-01TẢI
ThinkPad 10 (Các loại máy: 20E3, 20E4) Gói SCCMWindows 10 64-bit2017-07-11TẢI
ThinkPad 10 (Các loại: 20E3, 20E4) SCCM trọn góiWindows 8.1 64-bit2017-02-17TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
Thinkpad 10 (Type 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix (Type 20CH, 20CG) Synaptics vân tay SPI DriverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-12-23TẢI
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-07TẢI
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07TẢI
WRITEit cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-06-29TẢI
Gunze / AUO cảm ứng Firmware cho ThinkPad 10 (Type 20E3, 20E4)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-15TẢI
Mutto / AUO cảm ứng Firmware cho ThinkPad 10 (Type 20E3, 20E4)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-15TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Broadcom BCM4356 LAN không dây điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-05-04TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Viên nén Broadcom BCM4356 LAN không dây điều khiểnWindows 10 64-bit2016-05-16TẢI
ThinkPad 10 DPR UtilityWindows 8.1 64-bit2016-01-28TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Utility DPRWindows 10 64-bit2016-04-21TẢI
ThinkPad 10 (Các loại: 20E3, 20E4) Sierra EM7345 Wireless WAN driverWindows 10 64-bit2016-04-15TẢI
ThinkPad 10 (Các loại: 20E3, 20E4) Sierra EM7345 Wireless WAN driverWindows 8.1 64-bit2016-04-15TẢI
ThinkPad 10 (Các loại: 20E3, 20E4) Sierra EM7340 Wireless WAN driverWindows 8.1 64-bit2016-03-16TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-30TẢI
ThinkPad 10 (Type 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix (Type 20CG, 20CH) Sierra Wireless Software EM7340Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-26TẢI
ThinkPad 10 (Loại 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix (Loại 20CG, 20CH), Máy tính xách tay ThinkPad X1 (Loại 20GG, 20GH) Phần mềm EM7340 không dây của SierraWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-26TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Ericsson N5321 Wireless WAN driverWindows 8.1 64-bit2016-01-15TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Ericsson N5321 Wireless WAN driverWindows 10 64-bit2015-08-24TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) 4-Hour Hibernation patchWindows 8 64-bit2016-01-14TẢI
nvLocked vá Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-22TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Driver Broadcom Near Field CommunicationWindows 8.1 64-bit2016-01-15TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) McAfee điều khiểnWindows 10 64-bit2015-08-26TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) Driver Broadcom Near Field CommunicationWindows 10 64-bit2016-05-16TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
ThinkPad 10 (loại máy: 20E3, 20E4) WinTab Driver UtilityWindows 10 64-bit2015-10-30TẢI
Tiện ích Lenovo ThinkPad 10 WinTabWindows 8.1 64-bit2017-04-21TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI