Lenovo ThinkPad 10 (Type 20C1, 20C3) Tablet của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad Tablet 10

tải Lenovo ThinkPad 10 (Type 20C1, 20C3) Máy tính bảng Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek ALC10 / ALC5672 của ThinkPad 5645Windows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
2014-12-08TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek ALC10 / ALC5672 của ThinkPad 5645Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-12-08TẢI
ThinkPad 10 Update Utility BIOSWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-02-24TẢI
ThinkPad 10 Update Utility BIOSWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
2017-03-03TẢI
Trình điều khiển ThinkPad 10 Broadcom BCM4324 BluetoothWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
2014-05-18TẢI
Trình điều khiển ThinkPad 10 Broadcom BCM4324 BluetoothWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-25TẢI
ThinkPad 8, 10 (Các loại: 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix 2nd Gen (Các loại: 20CG, 20CH) QuickshotWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-14TẢI
Trình điều khiển ThinkPad 10 McAfeeWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
2014-05-19TẢI
Trình điều khiển ThinkPad 10 McAfeeWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-22TẢI
Trình điều khiển thiết bị ThinkPad 10 Intel PlatformWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-09-01TẢI
Trình điều khiển thiết bị ThinkPad 10 Intel PlatformWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
2016-08-16TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit2013-10-23TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit2016-01-15TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit2013-10-23TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit2016-01-15TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2015-08-28TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-23TẢI
ThinkPad Tablet 2, ThinkPad 8, ThinkPad 10 ThinkPad Monitor INF fileWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
2012-12-02TẢI
ThinkPad Tablet 2, 8, 10 ThinkPad Monitor INF fileWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-13TẢI
ThinkPad 10 (Type 20C1, 20C3) gói SCCMWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-07TẢI
TẢI
gói ThinkPad 10 SCCMWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-01TẢI
TẢI
Thinkpad 10 (Type 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix (Type 20CH, 20CG) Synaptics vân tay SPI DriverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-12-23TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
WRITEit cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-06-29TẢI
Trình điều khiển ThinkPad 10 Broadcom BCM4324 Wireless LANWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
2015-10-27TẢI
Trình điều khiển ThinkPad 10 Broadcom BCM4324 Wireless LANWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-27TẢI
ThinkPad 10 DPR UtilityWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
2015-07-28TẢI
ThinkPad 10 DPR UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-22TẢI
ThinkPad 10 Huawei ME906C Phần mềm Không dây WANWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
2015-06-17TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-30TẢI
ThinkPad 10 (Type 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix (Type 20CG, 20CH) Sierra Wireless Software EM7340Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-26TẢI
ThinkPad 10 (Loại 20C1, 20C3, 20E3, 20E4), Helix (Loại 20CG, 20CH), Máy tính xách tay ThinkPad X1 (Loại 20GG, 20GH) Phần mềm EM7340 không dây của SierraWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-26TẢI
Trình điều khiển Ericsson N5321gw di động băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-04-23TẢI
ThinkPad 10, Tablet 2 Ericsson N5321gw / driver C5621gw di động băng thông rộngWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-18TẢI
ThinkPad 10, Tablet 2 Ericsson N5321gw / driver C5621gw di động băng thông rộngWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-16TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-15TẢI
nvLocked vá Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-22TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
Trình điều khiển ThinkPad 10 Broadcom Near Field CommunicationWindows 8.1 64-bit2014-05-25TẢI
Trình điều khiển ThinkPad 10 Broadcom Near Field CommunicationWindows 8.1 32-bit2014-05-18TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
Trình điều khiển ThinkPad 10 Broadcom Near Field CommunicationWindows 10 64-bit2016-07-04TẢI
Trình điều khiển ThinkPad 10 Broadcom Near Field CommunicationWindows 10 32-bit2016-07-12TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Broadcom BCM4752 GPS Driver cho 8.1 (32-bit) - ThinkPad 10Windows 8.1 32-bit2015-10-02TẢI
ThinkPad 10 Broadcom BCM4752 GPS điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-10-08TẢI
ThinkPad 10 (Type 20C1, 20C3) Broadcom BCM4752 GPS điều khiểnWindows 10 32-bit2015-09-11TẢI
ThinkPad 10 (Type 20C1, 20C3) Broadcom BCM4752 GPS điều khiểnWindows 10 64-bit2015-09-11TẢI
Phần mềm điều khiển Maxthon cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22TẢI
ThinkPad 10 WinTab driverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-19TẢI
Tiện ích Lenovo ThinkPad 10 WinTabWindows 8.1 64-bit2017-04-21TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lenovo Pin Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-05-19TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI