Lenovo ThinkPad 11e 4th Gen (Loại 20HT 20HV) Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad 11e 4th Gen

Tải về Lenovo ThinkPad 11e 4th Gen (Loại 20HT 20HV) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad 11e 4th Gen (Loại: 20HT 20HV), ThinkPad Yoga 11e Gen (Loại: 4HS 20HU) Trình điều khiển âm thanh HD Realtek Windows 10 64-bit 2017-03-07 TẢI
ThinkPad 11e 4th Gen (Loại 20HT, 20HV), Yoga 11e 4th Gen (Loại 20HS, 20HU) Tiện ích cập nhật BIOS Windows 10 64-bit 2017-04-27 TẢI
ThinkPad 11e 4th Gen (Loại 20HT, 20HV), Yoga 11e 4th Gen (Loại 20HS, 20HU) Cập nhật BIOS (CD khả năng khởi động) Windows 10 64-bit 2017-04-27 TẢI
ThinkPad 11e 4th Gen, Yoga 11e 4th Gen BIOS Cập nhật CD Windows 10 64-bit 2017-06-02 TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-02-05 TẢI
ThinkPad 11e 4th Gen, Yoga 11e 4th Gen BIOS Update Utility Windows 10 64-bit 2017-06-02 TẢI
ThinkPad 11e 4th Gen (Type: 20HT 20HV), ThinkPad Yoga 11e 4th Gen (Type: 20HS 20HU) tài xế Atheros QCA9377 Bluetooth Windows 10 64-bit 2017-03-07 TẢI
Thinkpad 11e 4th Gen, Yoga 11e Trình điều khiển Bluetooth Intel 4 7265th Windows 10 64-bit 2017-03-01 TẢI
1.0M tích hợp máy ảnh Driver cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Thinkpad 11e 4th Gen, Yoga 11e 4th Trình điều khiển Máy ảnh Tích hợp Gen 1.0M Windows 10 64-bit 2017-03-01 TẢI
Thinkpad 11e 3rd Gen Realtek Card Reader driver Windows 7 64-bit 2016-05-13 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2016-09-21 TẢI
Thinkpad 11e 4th Gen, Yoga 11e 4th Trình điều khiển Card Realtek của Trình điều khiển Windows 10 64-bit 2017-03-07 TẢI
ThinkPad 11e 4th Gen (Loại: 20HT 20HV), ThinkPad Yoga 11e Gen (Loại: 4HS 20HU) Trình điều khiển Chipset Intel Windows 10 64-bit 2017-03-07 TẢI
ThinkPad 11e 4th Gen (Loại: 20HT 20HV), ThinkPad Yoga 11e Gen (Loại: 4HS 20HU) Trình điều khiển Chipset Intel Windows 10 64-bit 2017-03-07 TẢI
ThinkPad 11e 4th gen / ThinkPad Yoga 11e 4th gen Quản lý Công cụ 11.6 Phần vững Windows 10 64-bit 2017-06-01 TẢI
ThinkPad 11e 4H Gen (Loại: 20HT 20HV), ThinkPad Yoga 11e 4th Gen (Loại: 20HS 20HU) Công cụ Thực thi đáng tin cậy của Intel Windows 10 64-bit 2017-03-07 TẢI
Thinkpad 11e 4th Gen, Yoga 11e 4th Gen Intel IO IO IO SPI Host Controller trình điều khiển Windows 10 64-bit 2017-03-06 TẢI
Thinkpad 11e 4th Gen, Yoga 11e 4th Phiên bản Intel IO driver Intel Windows 10 64-bit 2017-03-06 TẢI
ThinkPad 11e 4H Gen (Loại: 20HT 20HV), ThinkPad Yoga 11e Gen (Loại: 4HS 20HU) Giao diện của Trình quản lý Công cụ Intel Windows 10 64-bit 2017-07-11 TẢI
ThinkPad 11e 4th Gen, Yoga 11e 4th Trình điều khiển đồ họa Intel HD Windows 10 64-bit 2017-03-07 TẢI
ThinkPad 13, 11e 4th Gen (Type: 20HT 20HV), Yoga 11e 4th Gen (Type: 20HS 20HU) ThinkPad Monitor INF file Windows 10 64-bit 2016-12-14 TẢI
Gói SCCM của ThinkPad 11e 4th Gen (Loại 20HT, 20HV) Windows 10 64-bit 2017-06-23 TẢI
Thinkpad 11e 4th Gen, Yoga 11e 4th Gen Đồng bộ các thiết bị trỏ Bộ điều khiển Miniport Windows 10 64-bit 2017-06-16 TẢI
Thinkpad 11e 4th Gen, Yoga 11e 4th Trình điều khiển Realtek LAN Windows 10 64-bit 2017-03-06 TẢI
ThinkPad 11e 4th Gen (Type: 20HT 20HV), Yoga 11e 4th Gen (Type: 20HS 20HU) Driver Atheros QCA9377 Wireless LAN Windows 10 64-bit 2017-05-03 TẢI
ThinkPad 11e 4th Gen (Type: 20HT 20HV), ThinkPad Yoga 11e 4th Gen (Type: 20HS 20HU) Intel PROSet / Phần mềm không dây Windows 10 64-bit 2017-03-07 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-07-07 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre Systems Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
ThinkPad 11e 4H Gen (Loại: 20HT 20HV), ThinkPad Yoga 11e Gen (Loại: 4HS 20HU) Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 10 64-bit 2017-03-07 TẢI
ThinkVantage System Update cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Laptop Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15 TẢI