Lenovo ThinkPad 11e (Type 20ED, 20EE) Windows 7, 8.1, 10 Driver, Phần mềm


Lenovo ThinkPad 11e Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad 11e (Type 20ED, 20EE) Laptop của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad 11e (Type 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (Type: 20E5, 20E7) Realtek HD Audio DriverWindows 8.1 64-bit2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e (Type 20ED, 20EE, 20E6, 20E8) Driver Realtek HD AudioWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-03TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek HD Audio DriverWindows 10 64-bit2017-02-21TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-10TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-14TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) Cập nhật BIOS (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-14TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) Broadcom Bluetooth BCM4352 hồ sơWindows 10 64-bit2015-07-08TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek RTL8723BE BT4.0 Bluetooth hồ sơ lái xeWindows 10 64-bit2015-12-17TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Driver Realtek RTL8723BE BT4.0 BluetoothWindows 10 64-bit2015-12-18TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) Broadcom Bluetooth BCM4352 driverWindows 8.1 64-bit2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) Broadcom Bluetooth BCM4352 driverWindows 10 64-bit2015-08-26TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Driver Realtek RTL8723BE BT4.0 BluetoothWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) Broadcom Bluetooth BCM4352 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e, Yoga 11e Realtek Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-07-07TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-07-08TẢI
1.0M tích hợp máy ảnh Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Thinkpad 11e 3rd Gen Realtek Card Reader driverWindows 7 64-bit2016-05-13TẢI
Realtek Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) 1.0M tích hợp camera điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-12TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) 1.0M tích hợp camera điều khiểnWindows 10 64-bit2016-02-04TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) 1.0M tích hợp camera điều khiểnWindows 10 64-bit2015-07-09TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek Card Reader driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e, Yoga 11e Intel Trusted Execution cơWindows 10 64-bit2015-09-02TẢI
Intel Chipset Driver cho Windows 10 (64-bit) - ThinkPad 11e, Yoga 11eWindows 10 64-bit2015-07-07TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) AMD SMBus Device DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e, Yoga 11e điều khiển thiết bị Intel biên vảiWindows 10 64-bit2015-07-07TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-23TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit2015-07-22TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) Phần mềm thiết bị AMD đồ họaWindows 8.1 64-bit2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) Phần mềm thiết bị AMD đồ họaWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) Phần mềm thiết bị AMD đồ họaWindows 10 64-bit2015-08-28TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8) gói SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-21TẢI
TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8) gói SCCMWindows 8.1 64-bit2016-03-28TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Synaptics Pointing Device DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-11-21TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Synaptics Pointing Device DriverWindows 10 64-bit2016-11-21TẢI
ThinkPad 11e, Yoga 11e Synaptics Pointing Device driverWindows 10 64-bit2016-08-04TẢI
ThinkPad 11e (Type 20ED, 20EE, 20E6, 20E8) Realtek LAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e (Type 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (Type 20E5, 20E7) Driver Realtek LANWindows 8.1 64-bit2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek Wireless LAN RTL8723BE 1x1 BGN điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8) Realtek Wireless LAN RTL8723BE 1x1 BGN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e, Yoga 11e Realtek LAN driverWindows 10 64-bit2015-07-07TẢI
Realtek LAN Driver cho ThinkPad 11e, Yoga 11eWindows 10 64-bit2015-07-08TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek Wireless LAN RTL8723BE 1x1 BGN điều khiểnWindows 10 64-bit2015-07-07TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) Broadcom Wireless LAN BCM4352 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) Broadcom Wireless LAN BCM4352 driverWindows 8.1 64-bit2015-03-24TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) Broadcom Wireless LAN BCM4352 driverWindows 10 64-bit2015-07-08TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
nvLocked vá Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-22TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE) AMD AHCI khiển Device DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-07TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
ThinkPad 11e (Machine loại: 20ED, 20EE) AMD USB3.0 trung tâm và chủ tài xế điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24TẢI