Lenovo ThinkPad A275 (Loại 20KC, 20KD) Máy tính xách tay Windows 7, Trình điều khiển 10, Phần mềm


Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad A275

Tải về Lenovo ThinkPad A275 (Loại 20KC, 20KD) Laptop dùng Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển âm thanh HD RealtekWindows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển âm thanh HD RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-21DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật BIOS ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD)Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-16DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD) Cập nhật BIOS (CD khả năng khởi động)Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-16DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Gói Bluetooth RealtekWindows 10 64-bit2018-01-18DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Gói Bluetooth RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển thẻ thông minh AlcorWindows 10 64-bit2017-09-28DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển thẻ thông minh AlcorWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Camera tích hợp cho ThinkPad A275, A475Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-27DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển Card Reader RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển Card Reader RealtekWindows 10 64-bit2017-09-27DOWNLOAD
Máy ảnh tích hợp ThinkPad A275, A475Windows 10 64-bit2017-09-18DOWNLOAD
Máy ảnh tích hợp ThinkPad A275, A475Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-29DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển AMD I2CWindows 10 64-bit2017-09-21DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển AMD I2CWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-29DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển PSP của AMDWindows 10 64-bit2017-09-15DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển AMD SMBusWindows 10 64-bit2017-09-28DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển AMD SMBusWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển HDMI của AMDWindows 10 64-bit2017-09-15DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Video Driver của AMDWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-29DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển Video của AMDWindows 10 64-bit2017-10-04DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 ThinkPad Monitor INF FileWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-27DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 ThinkPad Monitor INF FileWindows 10 64-bit2017-09-27DOWNLOAD
Gói SCCM ThinkPad A275Windows 10 64-bit2018-01-25DOWNLOAD
Gói sản phẩm ThinkPad A275, A475 SCCMWindows 7 32-bit2017-11-01DOWNLOAD
Gói sản phẩm ThinkPad A275, A475 SCCMWindows 7 64-bit2017-11-01DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Phần mềm vân tay Lenovo TouchWindows 7 32-bit2017-09-27DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Lenovo Touch Phần mềm vân tayWindows 7 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trình đọc vân tay ThinkPad A275, A475 SynapticsWindows 10 64-bit2017-09-19DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển Synaptics ThinkPad UltraNavWindows 10 64-bit2017-09-28DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển Synaptics ThinkPad UltraNavWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28DOWNLOAD
Bộ điều khiển Ethernet Realtek ThinkPad A275, A475Windows 10 64-bit2017-09-19DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Dịch vụ Khách hàng của Realtek DASHWindows 10 64-bit2017-09-18DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Dịch vụ Khách hàng của Realtek DASHWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-19DOWNLOAD
Driver Realtek Ethernet của Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad A275 (Type: 20KC, 20KD), A475 (Type: 20KM, 20KL)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28DOWNLOAD
Driver Realtek Wireless của Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad A275 (Type: 20KC, 20KD), A475 (Type: 20KM, 20KL)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển không dây RealtekWindows 10 64-bit2017-10-04DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Type: 20KC, 20KD), A475 (Type: 20KM, 20KL) Phần mềm Sierra EM7455 Wireless WANWindows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Type: 20KC, 20KD), A475 (Type: 20KM, 20KL) Phần mềm Sierra EM7455 Wireless WANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-14DOWNLOAD
DOWNLOAD
Máy tính xách tay ThinkPad A275, A475 AMD GPIOWindows 10 64-bit2017-09-19DOWNLOAD
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển PSP của AMDWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-16DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển AMD AHCIWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-15DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển AMD USB3Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28DOWNLOAD