Lenovo ThinkPad A475 (Loại 20KL, 20KM) Máy tính xách tay Windows 7, Trình điều khiển 10, Phần mềm

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad A475

Tải về Lenovo ThinkPad A475 (Loại 20KL, 20KM) Laptop dùng Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển âm thanh HD Realtek Windows 10 64-bit 2017-12-13 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển âm thanh HD Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-21 DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật BIOS của ThinkPad A475 Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-16 DOWNLOAD
ThinkPad A475 Cập nhật BIOS (CD khả năng khởi động) Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-16 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Gói Bluetooth Realtek Windows 10 64-bit 2018-01-18 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Gói Bluetooth Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển thẻ thông minh Alcor Windows 10 64-bit 2017-09-28 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển thẻ thông minh Alcor Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28 DOWNLOAD
Trình điều khiển Camera tích hợp cho ThinkPad A275, A475 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-27 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển Card Reader Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển Card Reader Realtek Windows 10 64-bit 2017-09-27 DOWNLOAD
Máy ảnh tích hợp ThinkPad A275, A475 Windows 10 64-bit 2017-09-18 DOWNLOAD
Máy ảnh tích hợp ThinkPad A275, A475 Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-29 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển AMD I2C Windows 10 64-bit 2017-09-21 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển AMD I2C Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-29 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển PSP của AMD Windows 10 64-bit 2017-09-15 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển AMD SMBus Windows 10 64-bit 2017-09-28 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển AMD SMBus Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển HDMI của AMD Windows 10 64-bit 2017-09-15 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Video Driver của AMD Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-29 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển Video của AMD Windows 10 64-bit 2017-10-04 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 ThinkPad Monitor INF File Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-27 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 ThinkPad Monitor INF File Windows 10 64-bit 2017-09-27 DOWNLOAD
Gói SCCM ThinkPad A475 Windows 10 64-bit 2018-01-25 DOWNLOAD
Gói sản phẩm ThinkPad A275, A475 SCCM Windows 7 32-bit 2017-11-01 DOWNLOAD
Gói sản phẩm ThinkPad A275, A475 SCCM Windows 7 64-bit 2017-11-01 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Phần mềm vân tay Lenovo Touch Windows 7 32-bit 2017-09-27 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Lenovo Touch Phần mềm vân tay Windows 7 64-bit 2017-09-29 DOWNLOAD
Trình đọc vân tay ThinkPad A275, A475 Synaptics Windows 10 64-bit 2017-09-19 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển Synaptics ThinkPad UltraNav Windows 10 64-bit 2017-09-28 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển Synaptics ThinkPad UltraNav Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28 DOWNLOAD
Bộ điều khiển Ethernet Realtek ThinkPad A275, A475 Windows 10 64-bit 2017-09-19 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Dịch vụ Khách hàng của Realtek DASH Windows 10 64-bit 2017-09-18 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Dịch vụ Khách hàng của Realtek DASH Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-19 DOWNLOAD
Driver Realtek Ethernet của Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad A275 (Type: 20KC, 20KD), A475 (Type: 20KM, 20KL) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28 DOWNLOAD
Driver Realtek Wireless của Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad A275 (Type: 20KC, 20KD), A475 (Type: 20KM, 20KL) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển không dây Realtek Windows 10 64-bit 2017-10-04 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Type: 20KC, 20KD), A475 (Type: 20KM, 20KL) Phần mềm Sierra EM7455 Wireless WAN Windows 10 64-bit 2017-09-29 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Type: 20KC, 20KD), A475 (Type: 20KM, 20KL) Phần mềm Sierra EM7455 Wireless WAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28 DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-14 DOWNLOAD
DOWNLOAD
Máy tính xách tay ThinkPad A275, A475 AMD GPIO Windows 10 64-bit 2017-09-19 DOWNLOAD
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển PSP của AMD Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21 DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07 DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-16 DOWNLOAD
ThinkPad A275, A475 Trình điều khiển AMD AHCI Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-15 DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21 DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Laptop Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21 DOWNLOAD
ThinkPad A275 (Loại: 20KC, 20KD), A475 (Loại: 20KM, 20KL) Trình điều khiển AMD USB3 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-28 DOWNLOAD