Lenovo ThinkPad E460, E560 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad E460 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad E460, ThinkPad E560 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad E460, E560, E465, E565 Conexant Audio DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-04TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Conexant Audio DriverWindows 10 64-bit2017-06-02TẢI
ThinkPad E460, E560 BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-07TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
ThinkPad E460, E560 BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-07TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros Bluetooth 4.1 driverWindows 10 64-bit2016-08-30TẢI
ThinkPad E460, E560, E465, E565 Broadcom 43162 Bluetooth điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E560, E465, E565 Broadcom 43162 Bluetooth điều khiểnSUSE Linux Enterprise Server 10 64-bit2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, Phần mềm E560 Intel Wireless Công nghệ Bluetooth (R)Windows 8.1 64-bit2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, Phần mềm E560 Intel 8260 không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 8.1 64-bit2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, Phần mềm E560 Intel Wireless Công nghệ Bluetooth (R)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-21TẢI
ThinkPad E460, Phần mềm E560 Intel 8260 không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-10-21TẢI
ThinkPad E460, Phần mềm E560 Intel Wireless Công nghệ Bluetooth (R)Windows 10 64-bit2016-08-29TẢI
ThinkPad E460, Phần mềm E560 Intel 8260 không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 10 64-bit2017-01-23TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros Bluetooth 4.0 driverWindows 8.1 64-bit2016-05-27TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros Bluetooth 4.0 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-05-27TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Broadcom 43162 Bluetooth điều khiểnWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2015-11-03TẢI
ThinkPad E560 Intel 3D Máy ảnh điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-11-03TẢI
ThinkPad E560 Intel 3D Máy ảnh điều khiểnWindows 10 64-bit2016-08-29TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Realtek PCIE Card Reader driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 64-bit2016-09-30TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Realtek PCIE Card Reader driverWindows 10 64-bit2016-08-30TẢI
ThinkPad E460, Quản lý Intel E560 cơ 11.0 FirmwareWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-05-04TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2016-08-30TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel Quản lý Động cơ InterfaceWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-02TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel Quản lý Động cơ InterfaceWindows 10 64-bit2016-08-29TẢI
ThinkPad E460, ThinkPad E560 ThinkPad Monitor INF fileWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2015-10-23TẢI
ThinkPad E460, E560 AMD Video DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E560 AMD Video DriverWindows 8.1 64-bit2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E560 AMD Video DriverWindows 10 64-bit2016-12-30TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2016-08-01TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-05TẢI
Thinkpad E460, E560 Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2017-08-24TẢI
ThinkPad E460, E560, E465, E565 (Các loại máy: 20ET, 20EU, 20EX, 20EV, 20EW, 20EY) Gói SCCMWindows 10 64-bit2017-07-03TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển chung cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-13TẢI
Lenovo vân tay Manager cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-13TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 ALPS ThinkPad UltraNav driverWindows 10 64-bit2016-08-29TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 ALPS ThinkPad UltraNav driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-28TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel PRO / 1000 LAN Adaptor phần mềm (Gigabit Ethernet Driver)Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel PRO / 1000 LAN Adaptor phần mềm (Gigabit Ethernet Driver)Windows 10 64-bit2016-08-29TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros QCA61x4 LAN không dây điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-06-02TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros QCA61x4 LAN không dây điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-06-02TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros QCA61x4 LAN không dây điều khiểnWindows 10 64-bit2016-11-30TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel 8260 / driver 3165 Wireless LANWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-08TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Broadcom 43162 LAN không dây điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Broadcom 43162 LAN không dây điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Broadcom 43162 LAN không dây điều khiểnWindows 10 64-bit2016-05-12TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel 8260 / driver 3165 Wireless LANWindows 10 64-bit2017-01-05TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11TẢI
Advantage Intel Small Business cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
DVD Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-06TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel Rapid Storage Technology driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-02TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-13TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel Rapid Storage Technology driverWindows 10 64-bit2017-06-16TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
ThinkPad E460, E560 Intel USB Driver 3.0 thích ứngWindows 8.1 64-bit2015-10-23TẢI
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng của ThinkPad E460, E560 USB3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-25TẢI