Lenovo ThinkPad E465, E565 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad E465 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad E465, E565 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad E460, E560, E465, E565 Conexant Audio DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-04TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Conexant Audio DriverWindows 10 64-bit2017-06-02TẢI
ThinkPad E465, E565 BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-02TẢI
ThinkPad E465, E565 BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-02TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros Bluetooth 4.1 driverWindows 10 64-bit2016-08-30TẢI
ThinkPad E460, E560, E465, E565 Broadcom 43162 Bluetooth điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E560, E465, E565 Broadcom 43162 Bluetooth điều khiểnSUSE Linux Enterprise Server 10 64-bit2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros Bluetooth 4.0 driverWindows 8.1 64-bit2016-05-27TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros Bluetooth 4.0 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-05-27TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Broadcom 43162 Bluetooth điều khiểnWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Realtek PCIE Card Reader driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 64-bit2016-09-30TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Realtek PCIE Card Reader driverWindows 10 64-bit2016-08-30TẢI
ThinkPad E465, E565 AMD GPIO điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-11-10TẢI
ThinkPad E465, E565 AMD GPIO điều khiểnWindows 10 64-bit2016-08-30TẢI
ThinkPad E465, E565 AMD SMBus điều khiểnWindows 10 64-bit2016-08-30TẢI
ThinkPad E465, E565 AMD SMBus điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-10TẢI
ThinkPad E465, E565 AMD Video DriverWindows 8.1 64-bit2015-11-10TẢI
ThinkPad E465, E565 AMD Video DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-08TẢI
ThinkPad E465, E565 AMD Video DriverWindows 10 64-bit2017-03-01TẢI
ThinkPad E460, E560, E465, E565 (Các loại máy: 20ET, 20EU, 20EX, 20EV, 20EW, 20EY) Gói SCCMWindows 10 64-bit2017-07-03TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển chung cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-13TẢI
Lenovo vân tay Manager cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-13TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 ALPS ThinkPad UltraNav driverWindows 10 64-bit2016-08-29TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 ALPS ThinkPad UltraNav driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-28TẢI
Realtek Ethernet Driver cho ThinkPad E465, E565Windows 10 64-bit2016-08-30TẢI
ThinkPad E465, E565 Realtek Ethernet DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-10TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros QCA61x4 LAN không dây điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-06-02TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros QCA61x4 LAN không dây điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-06-02TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Atheros QCA61x4 LAN không dây điều khiểnWindows 10 64-bit2016-11-30TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Broadcom 43162 LAN không dây điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Broadcom 43162 LAN không dây điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-11-03TẢI
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Broadcom 43162 LAN không dây điều khiểnWindows 10 64-bit2016-05-12TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11TẢI
ThinkPad E465, E565 AMD PSP driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-10TẢI
ThinkPad E465, E565 AMD PSP driverWindows 10 64-bit2016-08-30TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
ThinkPad Edge E465, E565 AMD AHCI driverWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2015-11-10TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
ThinkPad E465, E565 AMD USB 3.0 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-10TẢI