Lenovo ThinkPad E560p máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad E560p Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad E560p Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
lái xe ThinkPad E560p Conexant âm thanhWindows 10 64-bit2017-09-12TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant ThinkPad E560pWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Cập nhật BIOS CDWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-15TẢI
ThinkPad E560p Update Utility BIOSWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-15TẢI
lái xe ThinkPad E560p Qualcomm BluetoothWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Intel BluetoothWindows 8.1 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Intel BluetoothWindows 7 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Intel BluetoothWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Qualcomm QCA NFA344 QCA6174 BluetoothWindows 7 64-bit2017-07-07TẢI
Thinkpad E560p O2Micro OZ777FJ2 Card Reader driverWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Intel 3D Máy ảnh điều khiểnWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
O2Micro OZ777FJ2 Card Reader Trình điều khiển cho 8.1 (64-bit), 7 (64-bit) - ThinkPad E560pWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Trình điều khiển bộ định tuyến Intel Intel ThinkPad E560pWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Trình điều khiển bộ định tuyến Intel Intel ThinkPad E560pWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Quản lý cơ Interface ThinkPad E560p IntelWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Quản lý cơ Interface ThinkPad E560p IntelWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Trình điều khiển đồ họa Intel HD Intel ThinkPad E560pWindows 7 64-bit2017-07-07TẢI
Trình điều khiển đồ họa Intel HD Intel ThinkPad E560pWindows 8.1 64-bit2017-07-07TẢI
Trình điều khiển đồ họa Intel HD Intel ThinkPad E560pWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 7 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 8.1 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Trải nghiệm NVIDIA GeForceWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Alps UltraNav driverWindows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Alps UltraNav driverWindows 10 64-bit2017-07-13TẢI
Trình điều khiển ThinkPad E560p Realtek Ethernet LANWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Trình điều khiển ThinkPad E560p Realtek Ethernet LANWindows 7 64-bit2017-07-07TẢI
Trình điều khiển ThinkPad E560p Realtek Ethernet LANWindows 8.1 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Qualcomm QCA NFA344 QCA6174 BluetoothWindows 8.1 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Qualcomm QCA NFA344 QCA6174 Mạng LAN Không dâyWindows 7 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Qualcomm QCA NFA344 QCA6174 Mạng LAN Không dâyWindows 8.1 64-bit2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p LAN không dây QualcommWindows 10 64-bit2017-05-03TẢI
ThinkPad E560p Intel LAN không dây (11abgn, 11bgn, 11ac)Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
ThinkPad E560p Intel Wireless LAN (11BGN, 11AC)Windows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Trình điều khiển Rapid Storage Technology ThinkPad E560p IntelWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-05-25TẢI
Trình điều khiển Rapid Storage Technology ThinkPad E560p IntelWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-09-29TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
ThinkPad E560p Intel USB3.0 eXtensible Host Controller driverWindows 7 64-bit2017-07-07TẢI