Lenovo ThinkPad Helix (Type 3xxx) Laptop của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad Helix (Type 3xxx) Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad Helix (Type 3xxx) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Realtek HD Audio DriverWindows 8 64-bit2013-02-18TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-02-18TẢI
ThinkPad X1 Helix, X1 Helix 3G Realtek HD Audio DriverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-03TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03TẢI
ThinkPad Helix (Type 369x, 370x) BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-10TẢI
ThinkPad Helix (Type 369x, 370x) BIOS Update Bootable CDWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-10TẢI
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềmWindows 8 64-bit2013-03-20TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềmWindows 8.1 64-bit2014-02-23TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềmWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-20TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Tích hợp Camera / Integrated Rear camera điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-02-18TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Tích hợp Camera / Integrated Rear camera điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-02-19TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) tích hợp phía sau máy ảnh FirmwareWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-06-04TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Quản lý Intel Động cơ Interface 9.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-24TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Quản lý Intel Động cơ Interface 9.0Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-20TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Hỗ trợ Intel ChipsetWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-25TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Hỗ trợ Intel ChipsetWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-25TẢI
Quản lý cơ Intel Firmware 8.1 cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-18TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Công cụ cập nhật Màn hình cảm ứngWindows 8 64-bit2013-10-01TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) thích ứng sáng Registry patchWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-02-19TẢI
ThinkPad Helix, T431s Intel Graphics DriverWindows 10 32-bit2015-07-07TẢI
ThinkPad Helix, T431s Intel Graphics DriverWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel Graphics DriverWindows 7 32-bit2016-07-26TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel Graphics DriverWindows 7 64-bit2016-07-26TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel Graphics DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2016-07-26TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-04TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel Graphics DriverWindows 8 64-bit2013-03-25TẢI
Intel Wireless Display cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-22TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) gói SCCMWindows 8 64-bit2013-03-25TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) gói SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-25TẢI
TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho DOS - ThinkPadDOS2011-04-27TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) gói SCCMWindows 8.1 64-bit2013-11-24TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx, 20CG, 20CH) Registry Patch để Enable kbd / TrackPoint / TouchPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-11-04TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Registry Patch để Enable kbd / TrackPoint / TouchPadWindows 10 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-04TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-24TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-10-28TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
WRITEit cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-06-29TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) và Tablet 2 WinTab điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-20TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Lenovo USB Phần mềm 3.0 Ethernet AdapterWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-06-13TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx), X1 Carbon (Type 34xx) Lenovo USB Phần mềm 2.0 Ethernet AdapterWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-15TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx), X1 Carbon (Type 34xx) Lenovo USB Phần mềm 2.0 Ethernet AdapterWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-09-19TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01TẢI
TẢI
ThinkPad Sierra Wireless EM7700 / MC7700 / MC7750 - Gobi 4000 SoftwareWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-05-11TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Ericsson H5321gw / F5521gw Mobile Broadband Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-13TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw Mobile Broadband Driver cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-09TẢI
Trình điều khiển Ericsson N5321gw / H5321gw di động băng thông rộng cho dòng ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29TẢI
Registry Patch gỡ bỏ nút radio NFC Broadcom dành cho máy tính xách tay ThinkPadWindows 10 64-bit2017-05-08TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx), Twist Dịch vụ S230u Lenovo TabletWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-17TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Broadcom NFC driverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-20TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel thông minh Công nghệ Kết nối điều khiểnWindows 8 64-bit2013-03-20TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel thông minh Công nghệ Kết nối điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-09TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Firmware Update Utility cho Enhanced Keyboard DockWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-09TẢI
Broadcom NFC Driver cho ThinkPad Helix, X1 Carbon (Machine loại: 20A7, 20A8)Windows 10 64-bit2016-05-23TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Phần mềm điều khiển Maxthon cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel thông minh Connect Technology 5.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-15TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel thông minh Connect Technology 5.0Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-15TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lenovo Pin Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-05-19TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 7 32-bit2013-03-19TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 7 64-bit2013-03-20TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx), Helix (Type 20CG, 20CH) Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2015-03-18TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
USB Hub Firmware Update Tool cho Enhanced Keyboard Dock cho USB Hub (GL3520-OVG10) cho Windows 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Helix (Type 369x, 370x)Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-24TẢI
ThinkPad Helix (Type 369x, 370x) USB Hub Firmware Update Tool cho Enhanced Keyboard Dock cho USB Hub (GL3520-OVY21)Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-27TẢI
ThinkPad Helix (Type 3xxx) Intel USB3.0 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-03-20TẢI