Lenovo ThinkPad L450 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


Lenovo ThinkPad L450 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad L450 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad L450 Realtek Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-01-27TẢI
ThinkPad L450, T450, T450s Realtek Audio DriverWindows 10 64-bit2017-07-05TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-10TẢI
ThinkPad L450 BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-20TẢI
ThinkPad L450 Update Utility BIOSWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-20TẢI
ThinkPad L450, T450, hồ sơ T450s Realtek 8192EE Bluetooth trọn góiWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
ThinkPad L450, T450, T450s Realtek 8192EE Bluetooth điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
ThinkPad L450, T450, T450s Realtek 8192EE Bluetooth điều khiểnWindows 10 64-bit2016-09-22TẢI
Intel 7265 phần mềm không dây Bluetooth (R) Công nghệ cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-01-19TẢI
Intel 7265 phần mềm không dây Bluetooth (R) Công nghệ cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-30TẢI
ThinkPad E450, E550, E450c, E550c, T450, T450s, L450 Intel 7265 phần mềm không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 10 64-bit2017-09-25TẢI
ThinkPad L450 Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-01-27TẢI
ThinkPad L450, T450, T450s Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 10 64-bit2016-09-20TẢI
Realtek PCIE Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-09-22TẢI
ThinkPad Edge E450, E550, E455, E555, L450 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 64-bit2016-09-29TẢI
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-06TẢI
Realtek MultiCard Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-06TẢI
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-06TẢI
ThinkPad L450 Quản lý Intel Động cơ 10.0 FirmwareWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-09TẢI
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-14TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-23TẢI
ThinkPad E450, E450c, E550, E550c, L450 Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-06-21TẢI
ThinkPad E450, E450c, E550, E550c, L450 Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2016-06-17TẢI
Trình điều khiển ThinkPad L450 AMD videoWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-04TẢI
Trình điều khiển ThinkPad L450 AMD videoWindows 10 64-bit2016-09-26TẢI
ThinkPad E450, E450c, E550, E550c, L450 Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2017-08-16TẢI
ThinkPad Basic Dock PTN Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07TẢI
ThinkPad Basic Dock PTN Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07TẢI
ThinkPad Pro / Ultra Dock Synaptics Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07TẢI
ThinkPad Pro / Ultra Dock VIA Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-07TẢI
Gói ThinkPad L450 SCCMWindows 8.1 64-bit2016-03-10TẢI
Gói ThinkPad L450 SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-10TẢI
TẢI
gói ThinkPad L450 SCCMWindows 10 64-bit2017-06-14TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển chung cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-13TẢI
Lenovo vân tay Manager cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-13TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21TẢI
ThinkPad L450, T450, T450s Trình điều khiển Synaptics UltraNavWindows 10 64-bit2017-05-11TẢI
ThinkPad L450, T450, T450s Synaptics ThinkPad UltraNav điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-31TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-14TẢI
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Intel 7265 / 3160 Wireless LAN Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-13TẢI
Trình điều khiển ThinkPad L450 Intel 7265 Wireless LANWindows 10 64-bit2017-03-16TẢI
ThinkPad L450, T450, T450s Realtek Whipple LAN không dây điều khiểnWindows 10 64-bit2016-09-22TẢI
ThinkPad L450, T450, T450s Realtek Wireless LAN driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-04TẢI
Ericsson N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-29TẢI
Ericsson N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-29TẢI
ThinkPad L450 Sierra EM7345 Wireless WAN điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Sierra Wireless WAN EM7345 Driver - ThinkPad L450Windows 8.1 64-bit2015-01-27TẢI
ThinkPad L450, T450, T450s Sierra EM7345 Wireless WAN điều khiểnWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-30TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7345 cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-05-30TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
ThinkPad L450 Ericsson N5321gw Wireless WAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
ThinkPad L450 Ericsson N5321gw Wireless WAN driverWindows 8.1 64-bit2015-01-27TẢI
ThinkPad L450, T450, Driver T450s Ericsson N5321gw Mobile BroadbandWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
nvLocked vá Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-22TẢI
TẢI
Intel Processor Collaborative Performance Control (CPPC) Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2015-01-06TẢI
Intel Processor Collaborative Performance Control (CPPC) driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-09-22TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
ExpressCache Cleanup Tool cho ThinkCentre, ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-27TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 10 32-bit2015-08-13TẢI
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo QuickControl cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-06TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2016-10-14TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-14TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Utility (Bootable CD ISO) - ThinkPadOS Independent2016-10-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ eXtensible Intel USB3.0 cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-27TẢI