Lenovo ThinkPad L460 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


Lenovo ThinkPad L460 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad L460 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad L460, T460p Realtek Audio DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-11TẢI
ThinkPad L460, T460p Realtek Audio DriverWindows 10 64-bit2017-07-04TẢI
ThinkPad L460 BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
ThinkPad L460 Update Utility BIOSWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
ThinkPad L460, Driver T460p Broadcom 4356 BluetoothWindows 10 64-bit2016-01-26TẢI
ThinkPad L460, Driver T460p Broadcom 4356 BluetoothWindows 8.1 64-bit2016-01-26TẢI
ThinkPad L460, Phần mềm T460p Intel 8260 không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 8.1 64-bit2016-01-26TẢI
ThinkPad L460, Phần mềm T460p Intel 8260 không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-25TẢI
ThinkPad L460, Phần mềm T460p Intel 8260 không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 10 64-bit2017-05-26TẢI
ThinkPad L460, Driver T460p Broadcom 4356 BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-26TẢI
Lenovo ThinkPad L460, T460p Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-05TẢI
Lenovo ThinkPad L460, T460p Alcor đọc thẻ thông minh điều khiểnWindows 10 64-bit2017-05-25TẢI
Lenovo ThinkPad L460, T460p Realtek PCIE Card Reader driverWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-02-05TẢI
Lenovo ThinkPad L460, T460p Realtek PCIE Card Reader driverWindows 10 64-bit2017-05-25TẢI
ThinkPad L460, T460p tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-26TẢI
ThinkPad L460, T460p tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 64-bit2017-05-25TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2016-09-29TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-01-26TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel Quản lý Động cơ InterfaceWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-05-26TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel Quản lý Động cơ InterfaceWindows 10 64-bit2017-05-26TẢI
ThinkPad L460 Quản lý Intel Động cơ 11.0 FirmwareWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-06TẢI
ThinkPad L460, T460p ThinkPad Monitor INF fileWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-26TẢI
Trình điều khiển ThinkPad L460 AMD videoWindows 8.1 64-bit2016-01-26TẢI
Trình điều khiển ThinkPad L460 AMD videoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-26TẢI
ThinkPad L460 Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2016-07-15TẢI
ThinkPad L460 Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-14TẢI
Trình điều khiển ThinkPad L460 AMD videoWindows 10 64-bit2017-05-25TẢI
ThinkPad L460 Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2017-09-07TẢI
Gói ThinkPad L460 SCCMWindows 10 64-bit2017-06-01TẢI
Gói ThinkPad L460 SCCMWindows 8.1 64-bit2016-02-18TẢI
Gói ThinkPad L460 SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-18TẢI
TẢI
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển chung cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-13TẢI
Lenovo vân tay Manager cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-13TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21TẢI
ThinkPad L460, T460p Synaptics ThinkPad UltraNav điều khiểnWindows 10 64-bit2017-05-11TẢI
ThinkPad L460, T460p Synaptics ThinkPad UltraNav điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-07TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel PRO Phần mềm / 1000 LAN AdapterWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-19TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel PRO Phần mềm / 1000 LAN AdapterWindows 10 64-bit2017-05-25TẢI
ThinkPad L460, T460p Broadcom 4356 LAN không dây điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-09-27TẢI
ThinkPad L460, T460p Broadcom 4356 LAN không dây điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-29TẢI
ThinkPad L460, T460p Broadcom 4356 LAN không dây điều khiểnWindows 10 64-bit2016-01-26TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel 8260 LAN không dây điều khiểnWindows 10 64-bit2017-05-26TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel 8260 LAN không dây điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-23TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-17TẢI
ThinkPad L460, T460p Huawei M906s Wireless WAN driverWindows 10 64-bit2017-05-26TẢI
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-17TẢI
ThinkPad L460, T460p Huawei M906s Wireless WAN driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-26TẢI
ThinkPad L460, T460p Sierra Wireless EM7455 Wireless WAN driverWindows 10 64-bit2016-09-14TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Phần mềm ThinkPad Sierra Wireless EM7455Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-02-27TẢI
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-08-09TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Advantage Intel Small Business cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Tool cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-06TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel Rapid Storage Technology driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-19TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel Rapid Storage Technology driverWindows 10 64-bit2017-05-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel USB Driver 3.0 thích ứngWindows 8.1 64-bit2016-01-19TẢI
ThinkPad L460, T460p Intel USB3.0 eXtebsible chủ điều khiển driverWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-07-26TẢI