Lenovo ThinkPad L530 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad L530 Máy tính xách tay

tải Lenovo ThinkPad L530 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad L430 và L530 Realtek Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-05TẢI
ThinkPad L430, Tính năng L530 Realtek AudioWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-22TẢI
ThinkPad L430, L530 Dolby Advanced Audio V2 Giao diện người dùng điều khiểnWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03TẢI
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
ThinkPad L430, L530 BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2017-10-06TẢI
ThinkPad L430, L530 BIOS Update Bootable CDWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2017-10-06TẢI
Cài đặt ThinkPad BIOS cho ThinkPadOS Independent
Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-05TẢI
ThinkPad L430, L530 Lenovo Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềmWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-02-03TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-13TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2014-02-24TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07TẢI
ThinkPad L430 và L530 Lenovo Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềmWindows XP 32-bit2013-02-07TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows XP 32-bit2012-08-13TẢI
ThinkPad L430, L530 Lenovo Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềmWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-31TẢI
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-13TẢI
ThinkPad L430, L530 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-07-08TẢI
ThinkPad L430 và L530 tích hợp camera điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-05TẢI
ThinkPad L430, L530 tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-11-13TẢI
ThinkPad L430 và L530 Realtek Media Card ReaderWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-05TẢI
ThinkPad L430, L530 Realtek Media Card Reader driverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-11-14TẢI
ThinkPad L430, Quản lý Intel L530 cơ Driver InterfaceWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-06-24TẢI
ThinkPad L430 và L530 Intel AMT 8.0 Quản lý Động cơ InterfaceWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-05TẢI
Chipset Intel hỗ trợ của Windows 7 (32-bit, 64-bit), XP - ThinkPad L430, L530Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-11-06TẢI
ThinkPad L430, Hỗ trợ L530 Intel ChipsetWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-20TẢI
NVIDIA Optimus Display Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit2016-05-20TẢI
NVIDIA Optimus Display Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-02-16TẢI
NVIDIA Optimus Display Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2017-02-16TẢI
NVIDIA Optimus Display Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2017-02-16TẢI
NVIDIA Optimus Display Driver cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
2017-02-16TẢI
NVIDIA Optimus Display Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2017-02-16TẢI
Giám sát tập tin cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-06-01TẢI
Giám đốc trình bày cho ThinkPadWindows XP 32-bit2010-09-03TẢI
ThinkPad Monitor INF File để 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-30TẢI
ThinkPad Monitor INF file cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-13TẢI
ThinkPad L430 và L530 Intel HD Graphic lái xeWindows XP 32-bit2012-06-05TẢI
ThinkPad L430 và L530 Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2012-06-05TẢI
ThinkPad L430 và L530 Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2012-06-05TẢI
ThinkPad L430, L530 Intel HD Graphics DriverWindows 8 32-bit2012-10-09TẢI
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-08-12TẢI
ThinkPad L430, L530 NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 7 64-bit2012-06-05TẢI
ThinkPad L430 và L530 NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 7 32-bit2012-06-05TẢI
ThinkPad L430 NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 8 32-bit2012-10-09TẢI
ThinkPad L430 NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 8 64-bit2012-10-09TẢI
ThinkPad L430 NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 8.1 32-bit2014-03-07TẢI
ThinkPad L430 NVIDIA Optimus điều khiển hiển thịWindows 8.1 64-bit2013-11-18TẢI
Intel Wireless Display cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-22TẢI
ThinkPad L430 và gói L530 SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
TẢI
ThinkPad L430, L530 SCCM góiWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-06TẢI
TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho DOS - ThinkPadDOS2011-04-27TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-05-19TẢI
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre và ThinkStationWindows XP 32-bit2012-07-01TẢI
TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStationWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
ThinkPad L430 và L530 Elan ThinkPad UltraNav driverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2014-11-12TẢI
ThinkPad L430, L530 Elan ThinkPad UltraNav driverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-04-26TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
Adapter Phần mềm Realtek 8111F LAN cho DOS - ThinkPad L430 và L530OS Independent2012-06-05TẢI
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-07-08TẢI
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05TẢI
ThinkPad L430 and Driver L530 Realtek LANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-05TẢI
ThinkPad L430, L530 Realtek LAN driverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-09TẢI
ThinkPad Wireless LAN (11bgn, bg) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-02-17TẢI
ThinkPad L430, Phần mềm L530 Realtek LAN AdaptorWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07TẢI
ThinkPad 1x1 11b / g / n Wireless LAN PCI Express nửa Mini Card Adapter cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-05-28TẢI
Intel Wireless LAN (bg, ABG, abgn) cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-06-01TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-09-19TẢI
TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
ThinkPad Wireless LAN (802.11b / g / n) cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-12TẢI
ThinkPad L430, L530 Broadcom 43142 LAN không dây điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-09TẢI
ThinkPad L430, L530 Broadcom 43142 LAN không dây điều khiểnWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-01-31TẢI
ThinkPad L430 and Driver L530 Broadcom 43142 Wireless LANWindows XP 32-bit2013-02-13TẢI
Intel WiMAX 6250 AGN cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-06-08TẢI
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01TẢI
TẢI
Sierra Wireless MC8355 - Gobi 3000 Phần mềm cho 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP - ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-05-17TẢI
Sierra Wireless MC8355 - Gobi 3000 Phần mềm cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-07-15TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Ericsson H5321gw / F5521gw Mobile Broadband Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-13TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw Mobile Broadband Driver cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-09TẢI
Trình điều khiển Ericsson N5321gw / H5321gw di động băng thông rộng cho dòng ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-25TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-15TẢI
Ericsson H5321gw / C5621gw / N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-15TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPadWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30TẢI
Power Manager cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-05-25TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
ThinkPad L430, L530 STMicro TPM DriverWindows XP 32-bit2012-12-25TẢI
ExpressCache Cleanup Tool cho ThinkCentre, ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-27TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 10 32-bit2015-08-13TẢI
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Corel WinDVD 10 độ nét tiêu chuẩn (Cập nhật chỉ) cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2011-12-07TẢI
Corel WinDVD 10 độ nét tiêu chuẩn (Cập nhật chỉ) cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-03-05TẢI
Trung tâm Thư ThinkPadWindows XP 32-bit2011-01-04TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Phần mềm điều khiển Maxthon cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-06-25TẢI
vá Nitro cho Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-21TẢI
Dolby Advanced Audio V2 User Interface cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-05TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
DVD Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2016-10-12TẢI
Lenovo Pin Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-05-19TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Sửa chữa cho vấn đề của HDD với phát hiện HD cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-09-08TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
ThinkPad L430 và L530 Intel SATA AHCI điều khiểnWindows 7 64-bit2012-07-18TẢI
ThinkPad L430 và L530 Intel SATA AHCI điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2012-07-17TẢI
ThinkPad L430, L530 Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 8 32-bit
Windows 8.1 32-bit
2012-10-09TẢI
ThinkPad L430, L530 Intel SATA AHCI điều khiển driverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-09TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-07TẢI
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Utility (Bootable CD ISO) - ThinkPadOS Independent2016-10-26TẢI
State Drive tiện ích rắn cập nhật firmware (Bootable ISO) - ThinkPadOS Independent2015-06-03TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 6.01Windows XP 32-bit2013-11-12TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8 64-bit2017-08-22TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.83 cho Windows 7 (32-bit và 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05TẢI
TẢI
ThinkVantage GPS cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-10TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows XP 32-bit2014-05-06TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage suất Center Pack cho Vista, XP, 2000 - ThinkPadWindows XP 32-bit2013-03-29TẢI
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000Windows XP 32-bit2016-08-09TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tayWindows XP 32-bit2013-03-31TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.95 cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-02-07TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
ThinkPad L430 và L530 Intel USB 3.0 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-05TẢI